Wydarzenia

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przedstawiciele Adamed Pharma w debacie na temat bezpieczeństwa lekowego Polski i jury konkursu Start-Up-Med

14 marca 2023

O tym „Czy Polska jest bezpieczna lekowo?” dyskutowano podczas debaty oksfordzkiej w ramach VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Uczestnicy debaty zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo lekowe kraju w obliczu wojny i pandemii. Na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie ostatnich lat pełnych kryzysów i niewiadomych, wyciągnięto wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Dwie drużyny przedstawiały swoje argumenty za postawioną w nazwie panelu tezą i przeciw niej. Po stronie Polski, jako kraju bezpiecznego lekowo - stanęli przedstawiciele administracji publicznej: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr. hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, Kamila Malinowska,  Dyrektor Biura Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prof. Marcin Czech Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaekonomicznego i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019 oraz dr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence. Kontrargumenty do tej tezy prezentowali: Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma, Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska, Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków, Sebastian Szymanek, Prezes Zarządu Polpharma SA oraz Marek Tomków, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Katarzyna Dubno już we wstępie zwróciła uwagę, iż na bezpieczeństwo lekowe nie można patrzeć jak na statyczny obraz – trzeba podejść do tej niesłychanie ważnej kwestii w sposób dynamiczny. „Dziś Polska jest bezpieczna lekowo, ale czy jesteśmy gotowi na kryzysy, które nadejdą? Do tych kryzysów musimy przygotowywać się już teraz – i musimy przygotowywać się wspólnie. W niezbędnym sojuszu krajowych producentów leków i farmaceutów z rządem każdy jest ważnym ogniwem i tylko razem tworzymy nierozerwalny łańcuch bezpieczeństwa”

Podkreśliła, że dla wszystkich uczestników tej dyskusji zapewnienie bezpieczeństwa lekowego jest bezspornym priorytetem. „Mamy fantastyczny, prężnie rozwijający się przemysł farmaceutyczny, mamy wspaniałych lekarzy i farmaceutów – w trakcie pandemii działając wspólnie udowodniliśmy, że jesteśmy godnymi zaufania partnerami rządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego” – doceniła wspólne starania Dubno.

Podobnie o doświadczeniach ostatnich lat mówił dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, w trakcie sesji. Zdaniem prezesa ABM Polska jest „całkiem bezpieczna lekowo”, co potwierdzają „dowody, a nie tylko prognozy”. Minister Maciej Miłkowski położył nacisk na istotny aspekt zabezpieczenia kraju przed kryzysem lekowym, jakim jest zarówno lokalna produkcja, jak również zapewnienie dostępności poprzez magazynowanie leków w naszym kraju.

Debata zakończyła się remisem, a obie strony zgodnie uznały, iż muszą grać do jednej bramki, ponieważ stawką w tej grze jest zdrowie i życie pacjentów w Polsce.

 

Wkład Adamed Pharma był również zaakcentowany podczas V Konkursu Start-Up-Med, który był wydarzeniem towarzyszącym podczas kongresu. Jurorem w konkursie, podobnie jak w latach ubiegłych był Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji kapitałowych. Celem konkursu jest wspieranie medycznych start-upów poprzez wybór i wyróżnienie rozwiązań stanowiących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej. Tegorocznymi laureatami konkursu Start-Up-Med 2023 zostali: w kategorii ośrodek medyczny/naukowy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i projekt ZWR - HOSPANEL, w kategorii Start-Up Innowacje: Diagendo i projekt EndoRNA.

Podczas uroczystej Gali Kongresu Wyzwań Zdrowotnych redakcja Rynku Zdrowia ogłosiła ranking 50 kobiet, mających realny wpływ na kształtowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce. Kapituła wyróżniła menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających na rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia, których praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i wpływa na rozwój medycyny w Polsce.

W tym zacnym gronie znalazła się także reprezentantka Adamed Pharma – Katarzyna Dubno.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Pełna lista pod linkiem

 

***

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbył się po raz osmy w dniach 9-10 marca 2023 r. Co roku w wydarzeniu uczestniczą wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, organizacji pacjenckich, decydenci kształtujący system opieki zdrowotnej w Polsce oraz reprezentanci gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. Główna idea Kongresu obejmuje kluczowe dla systemu ochrony zdrowia wyzwania, zarówno terapeutyczne, jak i organizacyjno-finansowe oraz technologiczne.