Wydarzenia

II Kongres Zdrowia Kobiet ze wsparciem Adamed Pharma

13 marca 2023

II Kongres Zdrowia Kobiet był kolejną okazją do porozmawiania o sytuacji zdrowotnej Polek. Adamed Pharma, od lat zaangażowana w promowanie profilaktyki i edukację zdrowotną, została partnerem tego wydarzenia. Jak podkreślali organizatorzy – Fundacja Żyjmy Zdrowo – kluczowym celem kongresu była możliwość pogłębionych dyskusji o kwestiach najważniejszych – zdrowiu kobiet i ich najbliższych.

Rozmowy toczące się w trakcie kongresu dotyczyły zdrowia w ujęciu holistycznym – dobrostanu fizycznego, psychicznego, czy zaangażowania w działania o charakterze profilaktycznym. Uczestnicy pięciu paneli dyskusyjnych rozmawiali między innymi o nowotworach kobiecych, epidemiach XXI wieku oraz bezpieczeństwie zdrowotnym rodziny. Wśród ekspertów, którzy zabierali głos w dyskusji znaleźli się m.in.: ministrowie, klinicyści i przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Podczas panelu „Bezpieczeństwo zdrowotne rodziny”, Katarzyna Dubno, Dyrektorka ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma zaprezentowała dane dotyczące stanu zdrowia kobiet w naszym kraju na podstawie raportu badawczego „Stan zdrowia Polaków", który został opracowany w trakcie ogólnopolskiej kampanii społecznej Adamed dla Rodziny. W panelu wzięły udział również Marlena Maląg - Minister rodziny i polityki społecznej, dr Sylwia Nieszporska z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz mec. Katarzyna Czyżewska.  

W ramach analizy stanu zdrowia Polek i Polaków zwrócono uwagę, iż paradoksalnie kobiety, choć bardziej świadome, rzadziej dbają o swój zdrowotny dobrostan, korzystają z wybranych badań profilaktycznych i wizyt u takich specjalistów jak pulmonolodzy czy diabetolodzy. Wniosek, który został poddany pod dyskusję dotyczył tezy, że kobiety bardziej dbają o bezpieczeństwo zdrowotne rodziny, niż o swoje własne.

- Kobiety są bardziej świadome, ale to  niestety nie oznacza, że tę świadomość wykorzystują z myślą o sobie – podsumowała rozważania Katarzyna Dubno.

"Odpowiedzialność za zdrowie rodziny leżąca na barkach kobiet była podczas dyskusji wielokrotnie analizowana. „Kobieta pełni rolę wyjątkową – to nie slogan, to fakt. Poświęca swój czas i chce jak najbardziej zadbać o zdrowie domowników. Gdy jest to kobieta samotna również zazwyczaj poświęca się wsparciu innych osób” –  zwracała uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chcąc wesprzeć kobiety w tych staraniach minister podkreśliła, że wraz z Ministerstwem Zdrowia dokładają starań na rzecz rozszerzania działań profilaktycznych.

W trakcie dyskusji zwrócono również uwagę, że priorytetem powinna być edukacja zdrowotna całego społeczeństwa.

- Chciałabym zaapelować o edukację zdrowotną już od najwcześniejszych lat – to przełoży się na profilaktykę i większą świadomość potrzeb zdrowotnych – podkreślała Katarzyna Dubno.

Mecenas Katarzyna Czyżewska podzielała te opinie, zwracając uwagę, że obecnie edukacji prozdrowotnej brakuje. Jako przykład wskazała zaawansowane działania edukacyjne w obszarze ekologii. „Przykład ekologii wykazuje – jak bardzo dzieci chłoną wiedzę, która jest im serwowana od najmłodszych lat” – podkreślała  mec. Czyżewska i apelowała o podobne rozwiązania w zakresie wychowania zdrowotnego. Ważny przekaz do odbiorców skierowała również dr Sylwia Nieszporska. W swojej wypowiedzi przypomniała, że mechanizm opieki w relacjach międzyludzkich powinien opierać się na regule wzajemności. „Mówimy o tym, żebyśmy to my zaczęły zwracać uwagę na swoje zdrowie, ale ważne jest również by to nasi partnerzy zachęcali nas do badań. Niech system ochrony zdrowia również nas w tym wspiera. Ważne jest żebyśmy nie były w tym procesie osamotnione” – apelowała.

Podczas Kongresu swoje wystąpienia mieli również: organizacja GenM, zajmująca się zdrowiem kobiet, fundacja WHC, Konsorcjum SUWAK i Fundacja Avalon. Kongres zakończył się wręczeniem nagród dla Kreatorek Zdrowia 2023.