Wydarzenia

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych w cieniu wojny w Ukrainie

4 marca 2022

Wyzwania przed jakimi stoi polski system ochrony zdrowia w obliczu toczących się działań wojennych w Ukrainie, były jednym z wiodących tematów zakończonego właśnie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2022 - Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach.        
 
W tegorocznej edycji HCC2022 dyskusję zdominowały obszary, na które bezpośrednio wpływa wojna w Ukrainie. To m.in. zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, polityka szczepionkowa, deficyt kadr medycznych oraz kwestie cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienia uchodźcom dostępu do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Omawiano również rozwój nowych technologii medycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfryzacji sektora medycznego. W dyskusjach ekspertów, nie zabrakło także debat dotyczących wciąż aktualnych wyzwań związanych z epidemią COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej.


Adamed po raz kolejny aktywnie brał udział w wydarzeniu. Podczas panelu „Przemysł farmaceutyczny w Polsce” Anna Terlecka, Dyrektor Badań i Rozwoju Adamed Pharma wraz z prelegentami dyskutowała m.in. o tym, jak wojna w Ukrainie wpływa na krajowy przemysł farmaceutyczny.

Anna Terlecka na początku swojego wystąpienia podkreśliła zaangażowanie Adamed Pharma w niesieniu pomocy: „W obliczu toczących się działań wojennych w pierwszej kolejności przede wszystkim zajęliśmy się naszymi współpracownikami w Ukrainie. Pomagamy w ewakuacji im oraz ich rodzinom, oferujemy pomoc bytową, materialną i psychologiczną. Działamy też w porozumieniu z rządem, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, organizacjami branżowymi i instytucjami niosącymi skoordynowaną pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

„Pandemia COVID-19 i kryzys z nią związany nauczył nas, że przygotowanie jest kluczowe. Dlatego przez ostatnie dwa lata zwiększaliśmy i zwiększamy moce produkcyjne i magazynowe. Na bieżąco monitorujemy też stany magazynowe i łańcuchy dostaw. Jak wspomniałam, podobnie, jak w przypadku wszystkich innych kryzysów priorytetem działań Adamed jest zapewnienie stałych i nieprzerwanych dostaw leków. W obecnej sytuacji mówimy tu o dostawach leków na teren Ukrainy, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego polskim pacjentom. Aktualnie wszystkie zakłady Adamed pracują bez zakłóceń. Dysponujemy zapasami zarówno substancji czynnych, innych materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Monitorujemy łańcuchy dostaw na bieżąco" – stwierdziła Dyrektor Badań i Rozwoju Adamed Pharma.

Podczas sesji omawiano także takie zagadnienia, jak przygotować rynek farmaceutyczny na sytuacje kryzysowe, oraz w jaki sposób zapewnić branży farmaceutycznej ustawowe i formalne wsparcie w sytuacji kryzysowej. Anna Terlecka podkreśliła, że kluczowy jest rozwój i inwestycje. „Nasz plan na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego jest niezmienny – to inwestycje i rozwój. Do 2025 r. przeznaczymy na inwestycje ok. 1 mld zł oraz będziemy przeznaczać 120-130 mln zł corocznie na projekty rozwoju leków przez nasze R&D. Dlatego potrzebujemy usystematyzowanego wsparcia dla projektów badawczych i inwestycji, aby móc zwiększać produktywność i wprowadzać nowe, efektywne terapie na polski rynek.”

W dyskusji poruszano też kwestie współpracy nauki z przemysłem, m.in. w aspekcie finansowania projektów badawczych i transferu technologii do polskiego przemysłu.

Anna Terlecka zwróciła uwagę słuchaczy, że środki w ramach programów finansowania projektów badawczych mogłyby być w większym stopniu skierowane na produkty z wartością dodaną, a nie na zupełnie nowe cząsteczki. Dodała też, że Adamed korzysta ze wsparcia potencjału naukowego w Polsce. „W moim obszarze, którym zarządzam, w minionym roku prowadziliśmy prace rozwojowe w sumie nad 52 projektami R&D (na różnych etapach rozwoju). W tym 25 aktywnych badań klinicznych. Wszystko to mimo trwającej od dwóch lat pandemii.”

W kwestii transferów zagranicznej technologii, Anna Terlecka opisała doświadczenie Adamed: „W Polsce dokonujemy tego typu transferów wewnętrznie. Współpracujemy też w formie co-development z partnerami biznesowymi z całego świata, z którymi co-finansujemy i dzielimy się ryzykiem rozwojowym. Taki transfer technologii odbywa się w dwie strony.”


Podsumowując, Anna Terlecka podkreśliła: „Waga bezpieczeństwa lekowego została uwidoczniona w czasach kryzysu pandemii, jak i trwającej wojny. Wszyscy doświadczamy niepewności i podejmujemy ogromny wysiłek, by nie zabrakło leków. Potrzebujemy stabilności działalności, oraz otoczenia gospodarczego, które powinno sprzyjać inwestycjom.”


Wspieramy start-upy w polskiej medycynie

W pierwszym dniu Kongresu, Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych Adamed, wziął udział w sesji towarzyszącej prezentacjom finalistów IV Konkursu Start-Up-Med oraz po raz kolejny zasiadał w gronie jurorów.

Marcin Szczeciński zwrócił uwagę na czas potrzebny do ukształtowania się prawdziwie innowacyjnych rozwiązań w zakresie health-care: „Projekty, szczególnie dotyczące medycyny, nie powstają w jeden dzień. To naturalna cecha tej materii. Z przyjemnością obserwuję, jak poprzez kolejne badania i inwestycje te projekty dojrzewają.”

Zwycięzcą tegorocznego konkursu w kategorii „Start-up” został Human Biome Institute SA. a nagrodzone rozwiązanie to profesjonalny bank mikrobioty jelitowej. W kategorii „Ośrodek medyczny/naukowy” wygrało rozwiązanie AMULET, czyli model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego. Jego autorem jest konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.


***

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbył się po raz siódmy w dniach 3-4 marca 2022 r. Co roku w wydarzeniu uczestniczą wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, organizacji pacjenckich, decydenci kształtujący system opieki zdrowotnej w Polsce, oraz reprezentanci gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. Główna idea Kongresu obejmuje kluczowe dla systemu ochrony zdrowia wyzwania, zarówno terapeutyczne, jak i organizacyjno-finansowe oraz technologiczne.