CSR

Raport Odpowiedzialności Społecznej Adamedu

4 października 2021

Adamed opublikował kolejną edycję Raportu Odpowiedzialności Społecznej. Raport jest podsumowaniem działań firmy w latach 2018-2020. Był to szczególny okres – wybuch pandemii koronawirusa zmienił świat, wpłynął na życie milionów ludzi. Był to także czas wyjątkowego sprawdzianu odpowiedzialności dla każdej z firm. Raport prezentuje, jak jedna z największych polskich firm farmaceutycznych, obecna od 35 lat na polskim rynku, pozytywnie wpływa na otoczenie oraz na polską gospodarkę.

- Przed Państwem lektura naszego kolejnego Raportu Społecznej Odpowiedzialności. Od wielu lat rozwijamy naszą firmę w sposób zrównoważony. Odpowiedzialna produkcja leków, angażujące i przyjazne miejsce pracy, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz, co obecnie najważniejsze, zapewnianie bezpieczeństwa lekowego Polski – to fundamenty działalności Adamedu, a czas pandemii był testem odpowiedzialności nas wszystkich. – powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamedu.

Zrównoważony rozwój i wpływ na gospodarkę

Adamed pozostaje niezmiennie firmą dbającą o zrównoważony rozwój. Rozwijamy się w sposób odpowiedzialny łącząc kwestie ekonomiczne z troską o Współpracowników, pacjentów, lokalne społeczności i środowisko naturalne. Dla ponad 2200 osób pracujących w Polsce i filiach zagranicznych tworzymy angażujące miejsce pracy, w którym każdy zawsze może liczyć na szacunek i zrozumienie swojego punktu widzenia. Naszą współpracę z partnerami zewnętrznymi prowadzimy w oparciu o zasady uczciwych praktyk w biznesie, promujemy polską przedsiębiorczość, a poprzez Fundację Adamed oraz jej program ADAMED SmartUP wspieramy rozwój naukowy najzdolniejszej młodzieży.

Dbamy również o środowisko naturalne – wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, by minimalizować nasz wpływ. Odpowiedzialność Adamedu ma również wymiar gospodarczy. Jesteśmy firmą polską, powstałą i rozwijającą się na bazie polskiej myśli naukowej. W kraju prowadzimy zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, opracowujemy i produkujemy leki. Ogromna część płaconych przez nas podatków i składek – w latach 2018-2020 to prawie 402 mln zł – trafia do budżetu państwa i budżetów samorządów. Osiągane zyski inwestujemy w rozwój krajowych innowacji. W latach 2018-2020  przeznaczyliśmy 411 mln zł na inwestycje i R&D. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju poprzez innowacyjność i internacjonalizację. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i udoskonalamy istniejące na rynku preparaty. Nasze rozwiązania podnoszą komfort życia milionów pacjentów na całym świecie. Wytwarzamy 500 produktów w 19 obszarach terapeutycznych. Nasze leki dostępne są dla pacjentów z 76 krajów na 6 kontynentach.

Rok 2020 – rok pandemii

Zgodnie ze swoją misją „Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny” oraz szczególną odpowiedzialnością w trudnych dla zdrowia publicznego czasach Adamed szybko zareagował na sytuację związaną z pandemią. Zostały podjęte natychmiastowe działania wszędzie tam, gdzie nasze zaangażowanie mogło przełożyć się na realną pomoc. Przede wszystkim naszą odpowiedzialnością było i jest zapewnienie stałej dostępności do leków, nawet przy ich zwiększonym zapotrzebowaniu. Dostarczyliśmy także jako darowiznę do szpitali leki potrzebne dla pacjentów z COVID-19. Uruchomiliśmy kampanię edukacyjną dotyczącą zapobiegania zakażeniom koronawirusem, dostarczyliśmy 1,2 mln środków ochronnych do placówek służby zdrowia, Fundacja Adamed razem z ekspertami przygotowała dla lekarzy schematy postępowania z pacjentami w dobie pandemii. Po raz pierwszy została również zorganizowana międzynarodowa konferencja dla lekarzy, która umożliwiła wymianę wiedzy w tym trudnym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Raportem CSR firmy Adamed na stronie.