CSR

Dobre praktyki Adamed Pharma po raz kolejny wyróżnione w Raporcie FOB

17 kwietnia 2024

Aż 5. dobrych praktyk Adamed Pharma, zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2023”. To najważniejsza cykliczna publikacja FOB, wydawana od 2002 roku i zarazem największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Corocznie podsumowuje się w nim najistotniejsze kwestie dot. odpowiedzianego biznesu w Polsce oraz zamieszczane są niepublikowane wcześniej artykuły eksperckie z dziedziny ESG.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny w swoim raporcie wyróżnił dobre praktyki wdrożone w Adamed Pharma. Jesteśmy firmą rodzinną, w misję której jest wpisana troska o ludzie  zdrowie, a co za to tym idzie nasze otoczenie. Dlatego w odpowiedzialny sposób korzystamy z zasobów naturalnych, sięgamy po najnowsze technologie, aby ograniczyć zużycie energii oraz w ekologiczny sposób zagospodarowujemy nasze odpady produkcyjne wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego. Dbałość o zdrowe społeczeństwo przejawia się także w projektach, jakie Adamed kieruje do najmłodszego pokolenia, wspierając ich dobrostan psychiczny.

Działalność Adamed Pharma w obszarze ESG i  zrównoważonego rozwoju w 2023 roku skupiała się w kilku obszarach. 5 wyróżnionych w Raporcie FOB to:

  1. Recykling blistrów farmaceutycznych

Blistry farmaceutyczne składające się ze zgrzanej folii aluminiowej i tworzywa sztucznego PVC/PVDC, to największy odpad z grupy tworzyw sztucznych w przemyśle farmaceutycznym. Aby nie utylizować tego rodzaju odpadów w spalarni firma Adamed Pharma podjęła współpracę z Uniwersytetem Łódzkim polegającą na opracowaniu metodologii chemicznego rozdzielania blistrów oraz rozpoczęła poszukiwanie rozwiązań mechanicznego rozdzielenia. W efekcie podjętych działań blistry przekazywane są bezpośrednio do recyklera, który po mechanicznym i elektrostatycznym rozdzieleniu tworzyw, aluminium przekazuje do przetopienia do hut, a tworzywo sztuczne wykorzystuje jako surowiec do produkcji elementów użytkowych takich jak np. węże ogrodowe, donice, profile plastikowe oraz sztachety do mebli i płotów.

  1. Obliczanie śladu węglowego

Aby skutecznie zarządzać oddziaływaniem Adamed Pharma na środowisko firma rozpoczęła pomiary śladu węglowego. Analizę rozpoczęto w 2023 r. od obliczeń śladu węglowego za rok 2022.  Analiza i obliczanie śladu węglowego ma na celu optymalizację procesów oraz redukcję kosztów operacyjnych poprzez identyfikację obszarów, w których możliwe będzie wprowadzenie efektywnych zmian pozwalających na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Wdrażając obliczanie śladu węglowego, Adamed Pharma dąży do tego, aby działania firmy wspierały cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, kształtowaniem odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju.

  1. Ozonowanie ścieków w zakładach produkcyjnych

Ozonowanie ścieków w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma prowadzone jest w celu wyeliminowania mikrozanieczyszczeń  farmaceutycznych ze ścieków przemysłowych. Ozon dzięki swoim właściwościom „rozbija” struktury związków chemicznych przyczyniając się do podczyszczenia ścieków i eliminowania potencjalnych mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych. Wykorzystanie ozonu zamiast substancji chemicznych jest rozwiązaniem przyjaznym i bezpiecznym dla środowiska. Ozon produkowany jest na miejscu i jest związkiem naturalnym. Przy jego produkcji nie powstają żadne produkty uboczne ani odpady, a co więcej, jest źródłem odnawialnym. Ozonowanie ścieków przesyłowych, jako rozwiązanie gospodarki obiegu zamkniętego, zapewnia bezpieczeństwo środowisku wodnemu i pozwala ograniczyć do minimum wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.

  1. Wartościowanie stanowisk zgodnie z metodą Mercera

Adamed Pharma w swojej polityce wynagrodzeń wykorzystuje wartościowanie stanowisk pracy w oparciu o cztery Kryteria Wartościowania zgodne z metodologią Międzynarodowego Systemu Wartościowania firmy Mercer. Celem tego procesu jest zapewnienie spójnej i obiektywnej oceny stanowisk pracy, eliminacja potencjalnych dyskryminacji płacowych oraz zapewnienie równości w traktowaniu pracowników o podobnych kompetencjach i obowiązkach. Wartościowanie umożliwia ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk zgodnie z ich wartością dla organizacji. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie płac do poziomu odpowiedzialności, umiejętności i wkładu pracownika.

  1. Wspierająca Szkoła – projekt Fundacji Adamed

W odpowiedzi na wyzwania związane z drastycznie pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży, Fundacja Adamed uruchomiła projekt "Wspierająca Szkoła" – pierwszy w Polsce kompleksowy program dot. zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży skierowany do szkół. Współorganizatorem programu jest serwis Życie warte jest rozmowy. Patronami – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, natomiast Partnerem – Adamed Pharma. Dzięki koalicji wybitnych ekspertów, podczas spotkań edukacyjnych nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie budują wiedzę jak być wsparciem dla osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać. Program „Wspierająca Szkoła” Fundacji Adamed podnosi świadomość na temat problemu pogarszającej się kondycji psychicznej młodzieży, a także edukuje jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie i jak radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi. Program daje narzędzia pomagające  zapobiegać zachowaniom samobójczym i autoagresywnym wśród dzieci i młodzieży. Na etapie pilotażu kluczowym wskaźnikiem efektywności jest liczba osób, które aktywnie wzięły udział w szkoleniach dla kadry, spotkaniach dla rodziców oraz konsultacjach ze specjalistą suicydologiem. Dzięki programowi Fundacja Adamed podjęła ważny krok w kierunku prewencji i budowania zdrowego środowiska psychicznego dla uczniów.


Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2023” dostępny jest pod adresem https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-202