Wydarzenia

Adamed Pharma partnerem Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023

13 lutego 2023

Adamed Pharma był partnerem tegorocznej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023. Wydarzenie to, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, jest miejscem do debaty nad rozwojem polskiej gospodarki w synergii z współpracą międzynarodową. Dla Adamed, który obecny jest w ponad 70 krajach na świecie, to okazja do wymiany doświadczeń i spotkania w międzynarodowym gronie.

Coroczne spotkanie Dyplomatyczne Otwarcie roku gromadzi wielu uczestników, którzy przedstawiają dalsze plany dotyczące międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez różne instytucje, samorządy, a także przedstawicieli biznesu. Dzięki obecności gości z tak różnorodnych obszarów – również ambasadorów akredytowanych w RP – jest ono również okazją do przedstawienie marki Polska oraz na pokazanie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej kraju.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest inicjatywą sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej. Zrealizowano już 7 edycji, w których uczestniczyło ponad 3200 osób z ponad 100 krajów. W zeszłorocznym wydarzeniu, którego również partnerem był Adamed Pharma, rekordowego pod względem frekwencji, wzięło udział 600 osób.