Komunikaty

Adamed z certyfikatem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

15 października 2021

Adamed otrzymał certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej/Good Distribution Practice (GDP). Certyfikat został przyznany po wnikliwej inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która miała miejsce w lipcu br. Spełnienie wymagań jakościowych należy do obowiązków przedsiębiorstwa, które uczestniczy w łańcuchu dostaw produktów leczniczych na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Głównym celem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz legalności pochodzenia produktów leczniczych.

Adamed znalazł się w gronie 36 hurtowni farmaceutycznych z ponad 600 działających w Polsce, które otrzymały świadectwo realizacji najwyższej jakości standardów. Certyfikat obowiązuje w całej Unii Europejskiej i jest przyznawany na okres 3 lat. Certyfikat GDP jest gwarancją stosowania dobrych praktyk, które są podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji produktu leczniczego, jego jakości i integralności w całym łańcuchu dostaw.