CSR

Adamed Pharma wspiera rehabilitację kardiologiczną – nowa akcja w ramach programu „Serce na nowo”

22 marca 2022

Adamed Pharma w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób serca i naczyń „Serce na nowo” rozpoczął akcję społeczną wspierającą rehabilitację kardiologiczną w Polsce. To odpowiedź na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny jakimi są obecnie m.in. choroby krążenia będące główną przyczyną zgonów w Polsce. Rosnący lawinowo dług zdrowotny to wyzwanie dla nas wszystkich. W ramach programu „Serce na nowo” i nowej inicjatywy, Adamed Pharma przekaże 175 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej 35-ciu placówkom zdrowotnym w całej Polsce.

 

Choroby układu krążenia są obecnie główną przyczyną zgonów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Według danych raportu WHO (World Health Organization) z 2014 roku były one odpowiedzialne za 29,6% wszystkich z nich. Również w Polsce choroby układu krążenia, określane w nomenklaturze klinicznej jako choroby serca i naczyń, są dominujące, a statystyki mówią, że są one odpowiedzialne za 69,1% wszystkich zgonów w naszym kraju [1].

 

Misją Adamed Pharma jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Powołany w 2008 roku ogólnopolski program profilaktyki chorób serca i naczyń „Serce na nowo” jest odpowiedzią na wysokie miejsce chorób układu krążenia w statystykach. Dzięki profilaktyce, a przede wszystkim wiedzy, pacjenci mają szansę zapobiegać m.in. chorobie miażdżycowej i nadciśnieniu tętniczemu, a co za tym idzie - zawałowi mięśnia sercowego, zatoru tętnic obwodowych oraz udaru mózgu.

Niezależnie od profilaktyki, firma dostrzega również potrzebę działań wspierających ograniczanie fizycznych i psychologicznych skutków chorób serca. Jednym z nich jest rehabilitacja kardiologiczna, która ułatwia proces zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego.

Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Jak podaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jedynie w porównaniu do 2019 roku liczba chorób układu krążenia w 2020 roku wzrosła o 17% [2]. A już w 2018 roku, aż pół miliona Polaków rocznie kwalifikowało się do rehabilitacji kardiologicznej [3]. Dług zdrowotny, który pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła, to wyzwanie dla całego społeczeństwa w Polsce.

 

Jako że Adamed Pharma innowację ma wpisaną w swoje DNA, nieustannie poszukuje nowych ścieżek i rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby medycyny. Dlatego też w dobie postępu transformacji cyfrowej w opiece medycznej, postanowiliśmy rozszerzyć zakres działań w ramach programu społecznego „Serce na nowo” i poszerzyć dostęp do korzyści płynących z rozwiązań telemedycznych.

W trosce o poprawę jakości życia polskich pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, Adamed Pharma w ramach programu społecznego „Serce na nowo” przekaże vouchery na 175 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej 35-ciu publicznym placówkom zdrowotnym. Zestaw do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej składa się ze smartphone’a z dedykowaną aplikacją mobilną, urządzenia do pomiaru EKG, ciśnieniomierza oraz wagi. Całości dopełnia licencja zapewniająca dostęp do oprogramowania oraz usług wsparcia technicznego przez 12 miesięcy od momentu jej wdrożenia.

Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna pozwala pacjentowi na samodzielne prowadzenie treningów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w których postępy mogą być zdalnie monitorowane przez personel medyczny. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia lekarzowi prowadzącemu kontrolę przestrzegania zaleceń i parametrów życiowych podczas treningu pacjenta, a dla pacjenta wiąże się ze znacznie mniejszą częstotliwością wystąpienia ponownych incydentów chorobowych. Udowodniono, że 9-tygodniowa kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja istotnie poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych z niewydolnością serca w przeciwieństwie do opieki standardowej [4]. Jest bezpieczna i organizacyjnie prosta do realizacji.

Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna, jako konieczny etap postępowania u pacjentów z chorobami serca i naczyń, powinna być realizowana u wszystkich pacjentów, wśród których jest wskazane jej przeprowadzenie. Szczególnie w okresie pandemii to właśnie hybrydowa telerehabiltacja kardiologiczna, z pierwszą fazą realizowaną w formie stacjonarnej, jest metodą preferowaną. W kolejnym etapie pacjent odbywa rehabilitację w domu, co sprzyja jego wygodzie, a także zmniejsza ryzyko zakażeń [5]. O korzyściach płynących z jej przeprowadzenia mogą przekonać się między innymi osoby po przebytym zawale lub zabiegach kardiochirurgicznych, a także osoby chore na przewlekłe zespoły wieńcowe, oraz niewydolność serca.

 

Szczegóły programu, który potrwa do dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz regulamin uczestnictwa, dostępne są na stronie www.sercenanowo.pl

 


[1] Rekomendacja nr 24/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

[2] https://ptkardio.pl/aktualnosci/567-tydzien_dla_serca_w_dobie_pandemii_nalezy_pamietac_o_sercu  

[3] Raport Management Consulting. 2018. GUS, raport AOTMiT