Komunikaty

Adamed Pharma kontynuuje pomoc Ukrainie

31 marca 2022

[Aktualizacja informacji]

Bieżącym priorytetem działań pomocowych Adamed Pharma związanych z wojną w Ukrainie jest zabezpieczenie dostaw leków. Dotychczas Adamed Pharma przeznaczył na pomoc dla Ukrainy, w tym leki i środki pomocy medycznej, w sumie 5,5 mln zł. Jednocześnie cały czas firma koncentruje uwagę na zapewnieniu dostępności leków w Polsce.  

 

Adamed Pharma w obliczu narastających i nieprzerwanych działań wojennych w Ukrainie, swoje działania pomocowe koncentruje na dostarczaniu potrzebnych leków dla szpitali na terenach objętych wojną. Pozostajemy w tym zakresie w kontakcie z polskim rządem, instytucjami państwowymi (w tym Rządową Agencją Rezerw Strategicznych), samorządem i organizacjami wyspecjalizowanymi w niesieniu pomocy w takich sytuacjach.

Leki  i środki pomocy medycznej od Adamed Pharma o wartości ponad 4,3 mln zł dotarły już do szpitali, rannych i chorych w Ukrainie. Aktualnie realizujemy kolejne transporty z darowiznami odpowiadającymi potrzebom zgłaszanym przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy oraz ukraińskie szpitale. Ich łączna wartość wyniesie niemal 1 mln zł. Koncentrujemy nasze wysiłki na celowych działaniach, aby leki trafiały w sposób skuteczny tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Adamed od pierwszego dnia wojny otoczył opieką swoich Współpracowników z Ukrainy i ich Rodziny. Zagwarantowana została im pomoc zarówno bytowa, materialna, jak i psychologiczna. Równolegle wspierani są Ci, którzy byli lub są cały czas na terenach objętych wojną. Adamed wspiera Współpracowników i ich Rodziny z Ukrainy, którzy pracują na co dzień w Centrum Produkcyjno-Logistycznym w Pabianicach. Wewnątrz organizacji Współpracownicy Adamed od pierwszych dni wojny koordynują zarówno zbiórki rzeczy, pomoc wolontariacką, transportową czy zakwaterowanie dla ukraińskich rodzin.

Adamed Pharma wspiera również finansowo priorytetowe cele i wybrane organizacje NGO, by nieść pomoc systemowo i w zaplanowany sposób. Adamed Pharma przekazał darowiznę finansową Polskiej Misji Medycznej. Fundusze te, wykorzystane zostaną na pomoc medyczną uzupełniając realizowane już działania pomocowe Adamed. Natomiast Fundacja Adamed udzieliła wsparcia finansowego Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Ta pozarządowa organizacja dobroczynna pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom w 135 krajach. Darowizna jest przeznaczona na opiekę nad najmłodszymi uchodźcami wojennymi, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.

Rodzina to wartość szczególnie ważna dla nas. W momencie kiedy wiele ukraińskich rodzin pozostaje w bolesnej rozłące, Fundacja Adamed pomaga właśnie najmłodszym członkom rodzin - przetrwać ten trudny czas pobytu w nowym, obcym kraju. Dlatego 2100 wyprawek szkolnych już w kwietniu trafi do dzieci ukraińskich, które rozpoczęły edukację w polskich szkołach. Wyprawki są przekazywane  poprzez instytucje samorządowe oraz rządowe w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Uczniowie wyposażeni zostaną  w plecaki, przybory do nauki i pomoce plastyczne.

Jednocześnie  firma nieustannie dba o dostępność terapii dla pacjentów w Polsce. W tym momencie wszystkie zakłady produkcyjne Adamed Pharma pracują bez zakłóceń i dostarczają potrzebne produkty. Dysponujemy zapasami substancji czynnych, innych materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych. Stale monitorujemy stany magazynowe i łańcuchy dostaw, aby na bieżąco reagować na zwiększone zapotrzebowanie i zapewnić nieprzerwaną dostępność naszych leków dla pacjentów w Polsce.

 

Razem możemy więcej!