Wydarzenia

Adamed Pharma na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

19 września 2022

Jak co roku reprezentanci Adamed Pharma obecni byli  na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Udział w największym ekonomiczno-gospodarczym wydarzeniu w Europie Środkowo-Wschodniej wiąże się z wieloma możliwościami pogłębionych dyskusji między innymi na temat systemu ochrony zdrowia i funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. O wyzwaniach, możliwościach i drogach do zażegnania kryzysów rozmawialiśmy w gronie ekspertów, interesariuszy i decydentów.

 

 

Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia reprezentowała Adamed Pharma podczas paneli dyskusyjnych „Zdrowie-Biznes-Praca” oraz „Strategia rozwoju rynku farmaceutycznego”. Prowadziła także panel „Bezpieczeństwo zdrowotne - dostępność do leków i wyrobów medycznych” z udziałem najważniejszych interesariuszy branży, w tym Ministerstwa Zdrowia i Urzędy Regulacji Produktów Leczniczych.  

Podczas pierwszego panelu z udziałem Adamed Pharma „Zdrowie-Biznes-Praca” Katarzyna Dubno zwróciła uwagę na to, że świadomość zdrowotna Polaków, jest wciąż na zbyt niskim poziomie. 

- To nie jest tylko problem systemu ochrony zdrowia, ale poważny problem nas jako społeczeństwa. Polacy nie badają się, nie są diagnozowani a tym samym nie rozpoczynają na czas właściwego leczenia. Pandemia pogorszyła tę sytuację – doprowadzając do pogłębiania długu zdrowotnego. Szczególnie istotna jest w obecnej sytuacji edukacja i profilaktyka. Dlatego pod hasłem „Adamed dla Rodziny” w mniejszych miastach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony, prowadzimy badania profilaktyczne w ramach naszej akcji społecznej – mówiła Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma.

 

Kluczowe podczas kolejnych dni Forum były dyskusje na temat strategii rozwoju rynku farmaceutycznego. Drugiego dnia w trakcie sesji „Strategia rozwoju rynku farmaceutycznego” Katarzyna Dubno wyraźnie podkreślała, że dzielenie producentów na „innowacyjnych” i „krajowych” jest krzywdzące wobec krajowych firm farmaceutycznych. Jak mówiła, krajowi producenci leków to firmy innowacyjne.

- Branża farmaceutyczna jest branżą strategiczną, kluczową dla kwestii bezpieczeństwa. Krajowi producenci ponad połowę swojego zysku przeznaczają na innowacje, inwestycje, badania i rozwój, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo polskim pacjentom – zaznaczyła. Podczas panelu analizie została poddana również nowelizacja ustawy refundacyjnej. Producenci podkreślili, że są zaniepokojeni rosnącymi kosztami produkcji, malejącymi możliwościami inwestycyjnymi i dlatego apelują o indeksację cen leków refundowanych, zwłaszcza w czasach kiedy bezpieczeństwo pacjentów musi być bezwzględnym priorytetem dla wszystkich stron.

Między innymi w wyniku pandemii COVID-19 kwestia bezpieczeństwa lekowego oraz dostępu do wyrobów medycznych stała się istotnym problemem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Obecnie, w obliczu wojny w Ukrainie, mierzymy się z konsekwencjami kryzysu humanitarnego i rosnącym zapotrzebowaniem, nie tylko na leki, ale także wyroby medyczne, opatrunki, sprzęt medyczny. Dyskusję o tym w jaki sposób w dobie ciągłych kryzysów zapewnić właściwą opiekę pacjentom prowadziła Katarzyna Dubno z prelegentami podczas sesji „Bezpieczeństwo zdrowotne – dostępność do leków i wyrobów medycznych”. W dyskusji udział wzięli: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialny za realizację i nadzór nad działaniami w zakresie polityki lekowej, Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Michał Byliniak, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Arkadiusz Grądkowski, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Bożena Szymańska, Doradca Zarządu, DOZ S.A. oraz Thomas Weigold, Country Head Sandoz Polska Sp. z o.o.

W odpowiedzi na stawiane przez Katarzynę Dubno pytania o to czy nasze bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone? Czy jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom ochronę przed zagrożeniami? Co powinniśmy robić lokalnie, żeby przeciwstawić się globalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa? –  prelegenci byli zgodni co do faktu, że system ochrony zdrowia w Polsce nie będzie funkcjonował poprawnie bez odpowiedniego zabezpieczenia pacjentów i zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne. Bardzo duży nacisk położono na suwerenność lekową. Zwrócono uwagę, że kraje Unii Europejskiej wciąż są w dużym stopniu uzależnione od dostawców zewnętrznych. Zarówno Polska, jak i Europa powinny dążyć do jak najszybszego osiągnięcia pełni lekowej niezależności. Niepokój wśród rozmówców budził fakt, że zdecydowana większość substancji wykorzystywanych do produkcji leków, pochodzi z Azji, przede wszystkim z rynków chińskiego i indyjskiego. Zgodnie stwierdzono, że mierzymy się z kryzysem, który wynika z niemal całkowitej rezygnacji z procesów produkcyjnych w Europie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i opłacalność korzystania z azjatyckich komponentów będzie traciła na atrakcyjności, chociażby ze względu na coraz wyższe koszty transportu.

 

***

XXXI Forum Ekonomiczne odbyło się w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r. Tematem przewodnim było hasło: „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Wydarzenie jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Forum w 2022 r. odwiedziła rekordowa liczba 5050 uczestników z 59 krajów oraz 450 przedstawicieli mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Przez trzy dni odbyło się ponad 400 debat i prezentacji. 

Zobacz naszą relację poniżej.