CSR

Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie - studia podyplomowe dla pedagogów i psychologów szkolnych kolejny rok pod auspicjami Adamed Pharma

26 września 2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2021 roku utworzyła nowe studia podyplomowe Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie na kierunku psychologia. Format i zakres przekazywanej wiedzy spotkał się z niezwykle dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. W tym roku akademickim rusza kolejna edycja tych studiów i tak jak poprzednio - partnerem jest Adamed Pharma.

- Utworzenie tego kierunku studiów było odpowiedzią na skutki jakie wywołała przedłużająca się pandemia. Analizy pokazały, że długotrwała izolacja, nauka zdalna, ograniczenie kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami czy obawy o zdrowie swoje i bliskich - wszystko to wpłynęło negatywnie na stan psychiki uczniów. Ponadto w polskich szkołach, często powszechny jest brak profesjonalnej pomocy psychologicznej. Aktualna sytuacja szkół związana z przyjęciem przez placówki dzieci uchodźców, dodatkowo wpłynęła na konieczność pogłębienia wiedzy pedagogów i psychologów w nich uczących o zagadnienia związane ze skutkami doświadczeń wojennych czy kryzysu migracyjnego. Studia te stanowią zatem nie tylko odpowiedź na nowe potrzeby społeczne, ale i obowiązek środowisk akademickich związanych ze wsparciem placówek szkolnych w tych obszarach – powiedziała dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kierownik Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”.

Wspomniany kierunek w poprzednim roku akademickim cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Dlatego też Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zdecydowała się na jego ponowne uruchomienie w roku akademickim 2022/2023, a Adamed Pharma podjął decyzję o kontynuowaniu swojego wsparcia na rzecz tak istotnej ścieżki edukacyjnej. To element społecznej odpowiedzialności, którą firma realizuje od lat poprzez liczne programy i kampanie społeczne.

- Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to temat, z którym coraz częściej stykają się rodzice, opiekunowie, nauczyciele i szkolni psychologowie. Ostatnie niemal trzy lata to czas niezwykle trudnych i obciążających wydarzeń takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie, które zwiększają potrzebę wsparcia psychicznego, szczególnie dla tej najmłodszej grupy.  Adamed od wielu lat prowadzi szereg działań w trosce o zdrowie psychiczne, m.in. poprzez program społeczny „Odnaleźć Siebie”, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Angażując się w takie działania edukacyjne, dążymy do tego, aby jak największa grupa pedagogów i psychologów szkolnych wzbogaciła swoją wiedzę i umiejętności, by jak najlepiej pomagać młodym osobom w kryzysie. – powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Adamed Pharma S.A.

 

Program studiów

Celem uruchamianych studiów podyplomowych jest umożliwienie absolwentom pedagogiki i psychologii nabycie kompetencji w dziedzinie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Rodzajów kryzysów w tym okresie rozwojowym jest równie wiele, tak jak i form wsparcia. Wyposażenie w takie kompetencje kadry pedagogicznej i psychologów szkolnych stanowi niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej placówki oświatowej. Studia rozpoczynają się 1 października 2022 r. i będą trwać 2 semestry.

Program studiów podyplomowych obejmuje cztery bloki tematyczne istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka, teorii kryzysu oraz metod wsparcia najmłodszych w środowisku szkolnym
i rodzinnym:

  • podstawy psychologii rozwoju dzieci i młodzieży,
  • interwencja w kryzysie psychicznym dzieci i młodzieży,
  • psychologiczne formy wsparcia dzieci i młodzieży,
  • wsparcie psychologiczne w zależności od rodzaju zaburzeń,
  • wsparcie środowiska rodzinnego i szkoły w kryzysie.

Studia podyplomowe Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie kierowane są do pedagogów i psychologów pragnących podwyższyć swoje kompetencje w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Warunkiem przyjęcia na doskonalące studia podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia lub pedagogika oraz zatrudnienie w jednostce oświatowej lub organizacji bezpośrednio współpracującej z taką jednostką (szkoła, przedszkole, placówka opiekuńcza, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek interwencji kryzysowej – praca z dziećmi).

Rejestracja kandydatów jest możliwa r. za pośrednictwem strony internetowej https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl.