CSR

Złoty Listek CSR Polityki dla Grupy Adamed

26 kwietnia 2017

W tegorocznym zestawieniu wzięło udział 111 przedsiębiorstw. Zaszczytne trofeum przyznawano na podstawie analizy ankiet na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, którą przeprowadzono wśród największych polskich firm. Dodatkowe wyróżnienie za umiejętność budowania partnerstwa na rzecz realizacji działań i skuteczną komunikację otrzymał projekt ADAMED SmartUP, który znalazł się na liście inicjatyw stanowiących inspirację dla innych firm ze względu na swoją tematykę lub sposób realizacji.

Czym są nagrody Listki CSR Polityki?

Listki CSR Polityki to najbardziej prestiżowe w Polsce nagrody przyznawane za osiągnięcia w tym obszarze. Każdego roku tygodnik na podstawie rozesłanych ankiet ocenia jakość społecznie odpowiedzialnych działań prowadzonych przez kilkaset największych polskich firm. Złoty Listek CSR Polityki otrzymują firmy, które opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest spisany i publiczny dokument, definiujący  zasady postępowania biznesowego, a także najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.