CSR

Złoty Listek CSR dla Adamedu

17 kwietnia 2019

Organizatorem konkursu jest tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Adamed został wyróżniony najwyższym możliwym wyróżnieniem – Złotym Listkiem CSR i znalazł się w gronie 13 najlepszych, spośród 111 nadesłanych zgłoszeń.

Kapituła doceniła między innymi współpracę Adamedu z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach nowatorskiego kierunku studiów Drug Discovery&Development oraz działalność badawczo-rozwojową – otwarcie stacji pilotażowej R&D (Pilot Plant) w Pabianicach. Dzięki tej inwestycji Adamed może szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz na wyzwania współczesnej medycyny.

Listki CSR Polityki to nagrody za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Złoty Listek CSR Polityki otrzymują firmy, które opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach, a także stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest spisany i publiczny dokument, definiujący zasady postępowania biznesowego, a także najwyższe standardy zarządzania kapitałem ludzkim. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
9 maja 2019
Starsze
CSR
15 kwietnia 2019