Wydarzenia

XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy

10 września 2012

Tematyce związanej z branżą farmaceutyczną i medyczną poświęcone było tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w ramach całego krynickiego wydarzenia. Przedstawiciele regulatora, ustawodawcy, płatnika oraz firm debatowali m.in.: na tematy związane z wpływem zmian demograficznych na system ochrony zdrowia, inwestycjach w zdrowie publiczne, a także kondycji i finansowaniu szpitali. Nie mogło również zabraknąć tematu dotyczącego systemu refundacji leków. W debacie poświęconej tej tematyce jednym z prelegentów był Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed: Regulator powinien gwarantować długofalową stabilność prawną. Tymczasem obecny system refundacji leków nie sprzyja rozwojowi technologii medyczno-farmaceutycznych w Polsce. Różne interpretacje przepisów refundacyjnych, nieznajomość limitów w trakcie negocjacji czy wreszcie nieprzestrzeganie kolejności rozpatrywania wniosków refundacyjnych to tylko niektóre z nich. To wszystko będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla całej branży. Dlatego też, należy podejmować działania ponadresortowe dotyczące rozwoju sektora, które doprowadzą do utworzenia proinnowacyjnej polityki podatkowej, dotacyjnej i patentowej w Polsce. Innowacje należy pobudzać. Bo tylko one w długim okresie przełożą się na jakość życia społeczeństwa czy wzrost gospodarczy.

Oceniając tegoroczne Forum, Prezes Adamkiewicz podsumowuje: Polska medycyna ma bardzo wiele atutów. Jeżeli je wykorzystamy, zyskamy szanse na wypracowanie skutecznych terapii o znaczeniu rynkowym, dobre i bezpieczne leki oraz dynamiczny sektor zdobywający rynki zagraniczne. Konieczne jest jednak, aby wnioski z dyskusji przełożyły się na opracowania i wdrożenia długoterminowej strategii rządu, przyczyniającej się do rozwoju tej branży w Polsce.

Nowsze
Wydarzenia
14 września 2012
Starsze
Nagrody i wyróżnienia
10 września 2012