Wydarzenia

X Konferencja Przemysłu Farmaceutycznego

29 października 2014

Konferencja Przemysłu Farmaceutycznego miała na celu m.in. prezentację i omówienie najnowszych rozwiązań technologicznych, trendów produkcyjnych czy strategii stosowanych w branży farmaceutycznej. Podczas uroczystego otwarcia Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Adamed, zwrócił uwagę na fakt, iż farmacja – obok medycyny i informatyki – stanowi jedną z głównych gałęzi rozwoju europejskich gospodarek, toteż – by wzmacniać jej konkurencyjność – niezbędne jest inwestowanie w rozwój innowacji.

Wykład wprowadzający pt. „Od nauki do biznesu” wygłosił Krzysztof Kurowski, Dyrektor Obszaru Operacyjnego i R&D Grupy Adamed, omawiając drogę, jaką pokonała firma by stać się dziś liderem na polskim rynku innowacyjnych leków i terapii. Dalsza część konferencji miała na celu odpowiedź na pytanie „Jak oszczędzać nie oszczędzając?” – tę interaktywną dyskusję poprowadził Bartłomiej Rodawski, Dyrektor Operacyjny Grupy Adamed, opierając pytania do panelistów na tezach nawiązujących do innowacyjności, strategii, produkcji oraz kontroli jakości. Po części oficjalnej, uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w wykładach odbywających się w ramach sześciu serii bloków tematycznych. Blok poświęcony nowoczesnemu parkowi maszynowemu poprowadził Mariusz Trojanowski, Dyrektor Pionu Produkcyjnego Grupy Adamed, a serię wykładów odbywających się pod hasłem: „Od surowca do wyrobu – kontrola jakości na poszczególnych etapach wytwarzania” – Sylwia Różalska, Dyrektor Pionu Jakości Grupy Adamed.

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne moderowane przez przedstawicieli Grupy Adamed. Debatę: „Czy ryzyko można zmierzyć?” prowadziła Sylwia Różalska, Bartłomiej Rodawski prowadził dyskusję: „Benchmark efektywności i skuteczności operacji”, a Mariusz Trojanowski: „Continuous improvement (CI)”. Po zakończeniu części merytorycznej, goście odwiedzili zakłady produkcyjne Grupy Adamed w Ksawerowie oraz Pabianicach.

Nowsze
Wydarzenia
25 listopada 2014
Starsze
Wydarzenia
28 października 2014