Wydarzenia

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

25 listopada 2014

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji to największa misja gospodarcza w historii polskiej dyplomacji ekonomicznej i największe tego typu wydarzenie w historii stosunków polsko-amerykańskich. Wzięło w nim udział ponad 200 firm. Polskiej delegacji w USA przewodniczyła podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk.

Celem tego wydarzenia było wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego, w którym powstają zaawansowane technologie przemysłowe, a także przedstawienie polskich przedsiębiorców, jako wartościowych i wiarygodnych partnerów dla firm amerykańskich.

Wydarzeniom takim jak: Polsko-Amerykańskie Forum Innowacji, konferencjom „Do Innovation in Poland” czy „Polish-American Conference on Research Opportunities and Challenges” na Uniwersytetach w Berkeley i Stanford towarzyszyły sesje prezentacyjne polskich firm. Uczestnicy Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji mieli także możliwość odbycia wizyt studyjnych w siedzibach kluczowych firm amerykańskich działających w sektorach wysokotechnologicznych w tym z sektora farmacji i biotechnologii.

Nowsze
Wydarzenia
27 listopada 2014
Starsze
Wydarzenia
29 października 2014