Wydarzenia

Wycofanie serii produktu Budixon Neb

11 lutego 2019

Na podstawie decyzji z dnia 7 lutego 2019 roku wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Adamed Pharma S.A. jako podmiot odpowiedzialny, w trosce o dobro pacjentów, przeprowadza procedurę wycofania z obrotu 4 serii produktu leczniczego Budixon Neb (dawki 0,125 mg/ml i 0,250 mg/ml) z hurtowni oraz aptek. 

Wycofywane serie Budixon Neb:

  • Budixon Neb (Budesonidum) 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, numer serii 1031517 data ważności 07.2019
  • Budixon Neb (Budesonidum) 0,250 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, numer serii 058217 data ważności 12.2019
  • Budixon Neb (Budesonidum) 0,250 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, numer serii 050118 data ważności 01.2020
  • Budixon Neb (Budesonidum) 0,250 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, numer serii 053618 data ważności 05.2020

Jakość serii produktu Budixon Neb 0,125 mg/ml i 0,250 mg/ml pozostających w obrocie, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta. 

Wycofanie dotyczy wyżej wymienionych serii produktu Budixon Neb. Pozostałe serie produktu pozostają dostępne w obrocie.

W przypadku pytań ze strony pacjentów, informacji medycznych udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 pod nr tel. 48 42 225 0 122; 225 0 324; 225 0 325; 225 0 128,
bądź drogą elektroniczną na adres email: dzialobslugiklienta.pabianice@adamed.com.pl

 Pacjentów, którzy chcą zgłosić działania niepożądane prosimy o kontakt: tel: +48 22 732 77 07, emailpv@adamed.com.pl.