Nagrody i wyróżnienia

W gronie laureatów IV edycji Listków CSR Polityki

20 maja 2015

Przedstawiciele tygodnika „Polityka” i firmy doradczej Deloitte (partnera programu) przyznali w tym roku 44 Listki: Złote Listki CSR zdobyło 11 firm, Srebrne Listki CSR – 8 firm oraz Białe Listki CSR – 25 firm. Grupa Adamed została wyróżniona Białym Listkiem za wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ciągłe doskonalenie swoich działań w tym zakresie.

To wyróżnienie zostało przyznane na podstawie ankiet skierowanych do około 800 największych firm w Polsce o przychodach powyżej 250 mln zł. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26 000.