CSR

Ruszają nowe studia podyplomowe dla pedagogów i psychologów szkolnych

17 września 2021

Długotrwała izolacja, nauka zdalna, ograniczenie kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami czy obawy o zdrowie swoje i bliskich, wpłynęło negatywnie na stan psychiki uczniów. Z raportu „Rozmawiaj z klasą” opracowanego przez Fundację Szkoła z Klasą na temat zdrowia psychicznego uczniów z perspektywy nauczycieli wynika, że uczniowie mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, źle odnajdują się w relacjach rówieśniczych, nie mają zaufania do nauczycieli i cierpią z powodu braku zainteresowania swoich rodziców. Badania również potwierdziły, że w polskich szkołach powszechny jest brak profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Mając na uwadze troskę o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,AkademiaPedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejuruchomia nowe, doskonalące studia podyplomowena kierunku psychologia pn. Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieżyw kryzysie. Partnerem studiów została firma Adamed.

- Studia w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie stanowią odpowiedź na prośby zarówno środowiska psychologów i pedagogów szkolnych, jak i samych rodziców, którzy niejednokrotnie borykają się z własną niemocą w przypadku dzieci mających trudności związane z różnego rodzaju kryzysami sytuacyjnymi - mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kierownik Studiów Podyplomowych„Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” - Nowo uruchomione studia są wreszcie odpowiedzią na bezsilność dzieci, które z uwagi na brak dojrzałych mechanizmów radzenia sobie poszukują i potrzebują wsparcia mądrych dorosłych w otoczeniu. W swojej pracy terapeutycznej często spotykam dzieci cierpiące z powodu braku reakcji ze strony środowiska szkolnego, które czuje się bezsilne w obliczu traumy dziecka. Ta grupa zawodowa ma ogromny potencjał, ale wymaga wsparcia i zbudowania zasobów w zakresie czynności pomocowych. Nasze studia mają potencjał pomóc wszystkim, bo dobre wsparcie ze strony instytucji to zaopiekowane dziecko i spokojniejszy rodzic.

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, od lat inicjuje szereg programów edukacyjnych dotyczących pielęgnacji zdrowia i rozpoznawania chorób. Jednym z kluczowych programów edukacyjnych jest Odnaleźć Siebie, który ma na celu podnoszenie świadomości i budowanie wiedzy społeczeństwa na temat chorób układu nerwowego. Zadaniem programu jest uświadamianieznaczenia diagnostyki i konieczności wczesnego podejmowania leczenia w przypadku zaburzeń psychicznych i neurologicznych, a także szerzenie wiedzy m.in. o depresji.

- W naszej firmie kierujemy się zasadą odpowiedzialności społecznej i prowadzimy liczne kampanie dotyczące ważnych tematów społecznych. Jednym z nich jest zdrowie psychiczne. Z drugiej zaś strony od wielu już lat jesteśmy zainteresowani dobrostanem i współpracą z młodzieżą szkolną w ramach prowadzonego przez Fundację Adamed projektu ADAMED SmartUP. W czasach pandemii zauważamy pogłębiającą się potrzebę realnego wsparcia dzieci i młodzieży w tej dziedzinie, dlatego też zdecydowaliśmy się na współpracę ze środowiskiem akademickim. Wierzmy, że będziemy mieli pozytywny wpływ na wykształcenie wysokiej jakości ekspertów oraz że dodatkowe kwalifikacje, jakie mają szansę nabyć psychologowie i pedagodzy w ramach studiów podyplomowych, umożliwią młodym ludziom w kryzysie psychicznym skorzystanie z efektywnych form pomocy środowiskowej. – mówiKatarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w firmie Adamed.

Program studiów

Celem uruchamianych studiów podyplomowych jest umożliwienie absolwentom pedagogiki i psychologii nabycie kompetencji w dziedzinie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Rodzajów kryzysów w tym okresie rozwojowym jest równie wiele, jak i form wsparcia.Wyposażenie w takie kompetencje kadry pedagogicznej i psychologów szkolnych stanowi niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej placówki oświatowej. Studia rozpoczynają się 1 października 2021 r. i będą trwać 2 semestry.

Program studiów podyplomowych obejmuje cztery bloki tematyczne istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka, teorii kryzysu oraz metod wsparcia najmłodszych w środowisku szklonym i rodzinnym:

  • Postawy psychologii rozwoju dzieci i młodzieży,
  • Interwencja w kryzysie psychicznym dzieci i młodzieży,
  • Psychologiczne formy wsparcia dzieci i młodzieży,
  • Wsparcie środowiska rodzinnego i szkoły w kryzysie.

Studia podyplomowe Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieżyw kryzysie kierowane są do pedagogów i psychologów pragnących podwyższyć swoje kompetencje w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Warunkiem przyjęcia na doskonalące studia podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia lub pedagogika oraz zatrudnienie w jednostce oświatowej lub organizacji bezpośrednio współpracującej z taką jednostką (szkoła, przedszkole, placówka opiekuńcza, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek interwencji kryzysowej – praca z dziećmi).

Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona 20 września2021 r. za pośrednictwem strony internetowej https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl.