CSR

Rozwijaj się w innowacyjnym otoczeniu

20 października 2020

Praca w Adamedzie to szansa dla każdego, dla kogo ważny jest w życiu rozwój zawodowy i poczucie stabilizacji– mówi Tomasz Krzak, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Adamedzie.

W regionie łódzkim działa wiele przedsiębiorstw, którym zależy na zatrudnieniu najlepszych kandydatów do pracy. Dlaczego Adamed może być idealnym miejscem pracy właśnie dla nich? Jakie benefity oferujecie swoim pracownikom?

Tomasz Krzak: Adamed stwarza szerokie możliwości rozwoju. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy duże inwestycje, rozwój technologii i szkolenia dla Współpracowników. Stale dostosowujemy ofertę kierowaną do Współpracowników i poza wynagrodzeniem podstawowym oferujemy premie, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, kafeterię benefitową, dowóz do pracy, czy też dofinansowanie do posiłków. Organizujemy zajęcia sportowe teraz także w formule online. 

W czasie pandemii wiemy, jak ważne jest zdrowie, bezpieczeństwo i komfort naszych Współpracowników i ich rodzin, dlatego stale dostosowujemy wsparcie do ich potrzeb. Nasi Współpracownicy mogą przebadać się na obecność COVID-19, skorzystać z pakietu szczepień na grypę a także liczyć na anonimową pomoc psychologów.

Inwestujemy w wiedzę ekspercką poprzez konferencje i szkolenia specjalistyczne, dofinansowujemy naukę języków obcych, studia podyplomowe i doktoranckie. W naszej organizacji mamy również przemyślane, uporządkowane podejście do awansów i ścieżek karier. W tym roku opracowaliśmy nowe mapy kariery, które pozwalają na rozwój w ramach różnych zespołów i funkcji. Nasi Współpracownicy mogą skorzystać z oferty kilkunastu tematów szkoleń otwartych - począwszy od szkoleń z zakresu Lean Management, poprzez zarządzanie czasem, na asertywności kończąc. 

Oczywiście wszyscy kandydaci do pracy w Centrum Produkcyjno-Logistycznym mają szansę zdobyć nowe kompetencje pracując na kolejnych maszynach, ucząc się nowych technologii czy poznając nowe techniki analityczne w laboratoriach naszej firmy. Jako firma innowacyjna, wdrażamy także rozwiązania ciągłego doskonalenia, co daje ogromne pole do odkrywania i rozwijania swoich talentów. 

Już niebawem Adamed rozpocznie rozbudowę infrastruktury produkcyjno-logistycznej w Pabianicach. Jak będzie miało to wpływ na obecnych i potencjalnych pracowników?

Rozbudowa Centrum Produkcyjno-Logistycznego to niewątpliwie duża szansa dla każdego, dla kogo ważny jest w życiu rozwój zawodowy i poczucie stabilizacji. Rozbudowa parku maszynowego o nowoczesne urządzenia to z jednej strony tworzenie nowych miejsc pracy, a z drugiej możliwość rozwijania kompetencji specjalistycznych/technicznych dla obecnych Współpracowników. W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić intensywne działania rekrutacyjne, chcemy powiększyć nasz Adamedowy zespół, a powiększający się zespół przełoży się na wzrost stanowisk liderskich, na których nasi Współpracownicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje menedżerskie. 

Jestem młodym człowiekiem z regionu łódzkiego. Mam dużą wiedzę, zapał do pracy i chciałbym zatrudnić się właśnie w Adamedzie. Co firma oferuje „na start”?  Czy istnieją programy, które wspierają Współpracowników na początku drogi zawodowej?

Potencjał, wiedza i zaangażowanie są niewątpliwie kluczowymi czynnikami przyszłych sukcesów w Adamedzie. Dla takich osób nasza organizacja oferuje szerokie możliwości rozwoju zaczynając od praktyk, 6 – miesięcznego programu stażowego Adamed Super League, który prowadzimy już od 3 sezonów. Warty podkreślenia jest fakt, że staże planujemy w zespołach, w których przewidujemy zwiększenie zatrudnienia co stwarza szansę na stałą pracę zaraz po ich zakończeniu. Każdy nowozatrudniony Współpracownik może liczyć na szkolenia wdrażające w ramach on-boardingu, wsparcie swojego menedżera i otrzymanie stabilnej oferty zatrudnienia na etacie.

Adamed od lat jest w czołówce firm farmaceutycznych na polskim rynku. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie jego Współpracowników. Jak wspiera ich Adamed w realizacji i uwolnieniu ich potencjału?

Rozwój Adamedu nie byłby możliwy bez naszych Współpracowników. Dlatego naszym celem jest tworzenie dla nich angażującego środowiska pracy, oferowanie atrakcyjnego systemu wynagrodzeń i benefitów, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego.

Standardem w naszej firmie są organizowane cyklicznie Badania Zaangażowania, których celem jest wysłuchanie Współpracowników oraz odpowiedź na ich potrzeby i oczekiwania. Również w tym roku, w obliczu wyzwania przed jakim stanęliśmy, naszym priorytetem było zbadanie potrzeb naszych Współpracowników oraz sprawdzenie, jak w ich odbiorze oceniane są dotychczasowe działania podjęte przez Adamed, w ramach badania PULSE-COVID.

Inicjatywą, która wpływa pozytywnie na budowanie angażującego środowiska pracy jest Program Kaizen, który najpierw został wprowadzony właśnie w Pabianicach, a następnie objął całą firmę. Dzięki niemu, każdy Współpracownik na bieżąco ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów i usprawnień dotyczących procesów firmowych oraz sposobu i modelu pracy. Dodatkowo zaangażowanie w ten program jest nagradzane punktami, które Współpracownicy mogą zamienić w kafeterii na preferowane benefity. 

Dziś wiele firm stawia na kulturę organizacyjną i wartości, które jasno komunikuje. Pomagają one realizować działania biznesowe i wydobywać potencjał ze Współpracowników.  Jak wygląda mapa wartości w Państwa firmie?

W moim przekonaniu wartości towarzyszących codziennej pracy nie można narzucić odgórnie – aby były prawdziwe i skutecznie realizowane muszą być wynikiem dialogu i powstać w ramach współpracy Zespołu. Dlatego nasz system wartości wypracowaliśmy w procesie warsztatowym z zaangażowaniem naszych Współpracowników. I tak w wyniku wspólnej pracy zdecydowaliśmy o wyborze kluczowych dla naszego Zespołu wartości: Elastyczności i Szybkości Działania, Wzajemnego Szacunku, Doskonałości Operacyjnej, Jakości oraz Otwartości i Innowacyjności. Te 5 wartości wpisuje się w DNA Adamedu.

W dobie pandemii – bardzo ważne pytanie do Pana - jak wygląda ochrona zdrowia osób pracujących na produkcji w czasie epidemii COVID-19? Czy Adamed wprowadził dodatkowe środki prewencyjne?

Zdrowie, a także poczucie bezpieczeństwa naszych Współpracowników oraz ich Rodzin pozostają dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego, podczas, gdy  11  marca Światowa  Organizacja Zdrowia (WHO)  ogłosiła globalny stan pandemii, zalecając wszystkim państwom podjęcie wzmożonych  działań zapobiegawczych  w  celu ograniczania  rozprzestrzeniania  się koronawirusa,  Adamed był już  kilka  kroków dalej. 

Pierwsze decyzje o wdrożeniu środków ostrożności podjęliśmy już 11 lutego. To, aż miesiąc przed ogłoszeniem stanu pandemii! Wówczas powołaliśmy komisję, która na bieżąco monitorowała sytuację  związaną  z koronawirusem,  wstrzymaliśmy wszystkie zagraniczne podróże  i  elegacje służbowe,  rekomendowaliśmy  kwarantannę dla  osób powracających z  zagranicy, a także rozpoczęliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną na temat profilaktyki  zakażeń SARS-CoV-2. Wprowadziliśmy pomiary temperatury ciała przed wejściem na teren zakładu, a także obowiązek noszenia maseczek w obszarze firmy. Dalsze decyzje dotyczyły wdrożenia regulaminu postępowania w  sytuacji nadzwyczajnej,  uruchomienia firmowego  numeru  alarmowego, a także rozszerzenie pracy na zasadach Home Office, dla tych Współpracowników, których obowiązki służbowe mogą być wykonywane w formie zdalnej.

Wprowadziliśmy dodatkowe środki prewencyjne dla naszego Zespołu w obszarze produkcyjnym. Ograniczyliśmy możliwość kontaktu między Współpracownikami, skracając czas pracy i zachowując odpowiednią przerwę czasową pomiędzy zmianami. Ponadto zapewniliśmy bezpieczne dojazdy zarówno do pracy, jak i do domów oraz zadbaliśmy o wzmożoną dezynfekcję stanowisk pracy i przestrzeni wspólnych.  Jednocześnie chciałbym podkreślić, że do walki z pandemią koronawirusa stanęliśmy wszyscy. Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do skutecznego zmierzenia się z obecną, nadzwyczajną sytuacją jest wspólne działanie. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować naszym Współpracownikom, za ich niezwykłe zaangażowanie i odpowiedzialną postawę, którą wykazują w tym pełnym wyzwań czasie.