CSR

Rozpoczęcie rekrutacji do programów stażowych i praktyk

28 kwietnia 2016

Ruszyła rekrutacja do prestiżowych programów stażowych oraz programu letnich praktyk organizowanych przez Grupę Adamed. Aby wziąć w nich udział należy wysłać zgłoszenie do 5 maja 2016 r.

W edycji 2016 staże będą  realizowane w ramach dedykowanych programów stażowych, takich jak „Kariera” – organizowany przez Polską Radę Biznesu i  „Grasz o staż” – organizowany przez PWC, Gazetę Wyborczą oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, jak również  w ramach staży indywidualnych.

Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w takich obszarach organizacji jak: badania i rozwój, produkcja, marketing, łańcuch dostaw, kontrola jakości, HR, sprzedaż, IT itd.

Szczegółowe informacje odnośnie programów stażowych znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera, jak również na stronach organizatorów dedykowanych programów stażowych, tj:  www.grasz.pl oraz programkariera.pl. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem wskazanych portali. 

W tym roku, staże organizowane w Grupie Adamed uzyskały znak STAŻ WYSOKIEJ JAKOŚCI przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i zostały włączone do Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.