CSR

Prawie 200 zgłoszeń do konkursu „Adamed dla Seniora”

3 sierpnia 2017

O finansowe granty mogły ubiegać się realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane były od stycznia 2017 roku.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania konkursem. Niezwykle cenne jest to, że coraz więcej organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu widzi i rozumie, jak ważna jest aktywizacja osób starszych. Jako firma zaangażowana społecznie, chcemy wspierać takie działania m.in. poprzez nasz konkurs – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed, organizatora konkursu.

Aktywny senior jest wciąż jeszcze nowym w Polsce zjawiskiem. Dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, wielu seniorów chętnie realizuje własne pasje, korzysta z możliwości dokształcania się, czy uczestniczy w różnorodnych inicjatywach. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają organizacje społeczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz coraz częściej pokazywane w mediach sylwetki aktywnych seniorów, którzy udowadniają, że nieszablonowe hobby realizować można w każdym wieku.

Od kilku lat zauważalne jest zjawisko zwiększania się udziału osób starszych w całej populacji Polaków i tendencja ta w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie się nasilać. Wielu seniorów, dysponując wolnym czasem, pragnie go wykorzystać konstruktywnie i skierować swoje siły na działania twórcze, przynoszące pożytek lub choćby zadowolenie. Istotne jest by stwarzać im takie możliwości, które przyczynią się do zwiększenia ich aktywności oraz zneutralizują negatywne odczucia, które towarzyszą często osobom starszym, jak np. samotność czy obniżenie wartości społecznej. Grupa Adamed odpowiadając na wyraźnie widoczną potrzebę inwestowania w aktywizację osób starszych stworzyła konkurs Adamed dla Seniora. Jego głównym założeniem jest wsparcie tych inicjatyw lokalnych, których koncepcja w głównej mierze zakładała zaangażowanie seniorów i stworzenie ciekawego i uwzględniającego ich potrzeby projektu.