Wydarzenia

Polski Kongres Gospodarczy z udziałem Małgorzaty Adamkiewicz

27 października 2014

W pierwszym dniu Kongresu jego uczestnicy dyskutowali m.in. na temat propozycji zmian systemowych i prawnych w nauce i edukacji oraz otoczeniu biznesowym, o perspektywach współpracy i komercjalizacji na styku nauki i biznesu do 2020 r., a także o szkolnictwie wyższym i związanych z nim potrzebach rynku pracy.

W trakcie debaty: „Otoczenie instytucjonalne. Propozycje zmian systemowych i prawnych w otoczeniu biznesowym” dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed, zwróciła uwagę na fakt, iż w Polsce dostępna jest ulga podatkowa na nabycie nowych technologii natomiast brak jest efektywnych ulg podatkowych związanych z wydatkami na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych: – W efekcie środki publiczne wykorzystywane są na zakup już istniejących technologii, a nie na rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej. Takie podejście nie generuje wartości dodanej dla polskiej gospodarki.

W dalszej części wystąpienia Małgorzata Adamkiewicz wskazała na statystyki dotyczące znikomego wykorzystania w Polsce ulg na badania i rozwój, małej liczby patentów zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców, które jednoznacznie potwierdzają fakt, iż pomimo znacznego wzrostu inwestycji w innowacje, Polska nadal ma bardzo wiele do zrobienia, by spełnić założenia strategii Europa 2020 (wydatki na B+R na poziomie 3% PKB).

Motto Kongresu, którym stały się słowa Prezydenta Komorowskiego: „Nauka musi być użyteczna” bardzo dobrze wpisuje się w działalność Grupy Adamed, która od wielu lat współpracuje z czołowymi ośrodkami badawczymi i uczelniami w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. Dzięki tej współpracy, rozwojowi własnej myśli naukowej, własnym patentom Grupa Adamed osiąga przewagę konkurencyjną wdrażając innowacyjne rozwiązania. Ma także ambicje, aby rozwijać polską myśl naukową już od najmłodszych lat, dlatego Fundacja Grupy Adamed rozpoczęła projekt edukacyjny ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie rozwoju młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych.

http://www.polskikongresgospodarczy.pl/