Wydarzenia

Polska do boju!

16 marca 2012

Nadciśnienie tętnicze jest śmiertelną w skutkach chorobą układu krążenia dotykającą każdego roku olbrzymie rzesze dorosłej populacji. Ponieważ nie daje widocznych objawów, często jest lekceważona i przez lata pozostaje nieleczona. Nowo uruchamiana inicjatywa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Cała Polska leczy nadciśnienie” stawia sobie za cel poprawę wykrywalności nadciśnienia i skutecznego prowadzenia jego terapii.
Z prowadzonych projektów badawczych dotyczących czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i ich rozpowszechnienia w polskim społeczeństwie, jasno wynika, że w ciągu ostatniej dekady – mimo kilku korzystnych zmian w kondycji zdrowotnej Polaków – wyraźnie zaznaczają się również niepokojące zjawiska. Aktualnie choruje ok. 32% dorosłych Polaków, a aż 3 mln z tej grupy nie zdaje sobie sprawy z choroby. O tym, że potrzebne są systemowe zmiany w kontroli wartości ciśnienia dobrze wiedzą władze Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które dzięki wpisującej się w cele statutowe stowarzyszenia kampanii „Cała Polska leczy nadciśnienie”, chcą upowszechniać osiągnięcia współczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym oraz szerzyć edukację zdrowotną wśród Polaków.
Główny motyw programu „Cała Polska leczy nadciśnienie” jest wypadkową obrazu sytuacji choroby w  Polsce niosąc za sobą przekaz, iż dzisiejsza medycyna oferuje szereg dostępnych i skutecznych rozwiązań prewencyjnych i terapeutycznych. Największa praca, jaka jest do wykonania w celu lepszej ochrony przed skutkami nadciśnienia leży po stronie pacjenta. Dlatego też nie może on pozostawać biernym, a powinien zapobiegać oraz konsekwentnie leczyć nadciśnienie, bez żadnej taryfy ulgowej. Zdaniem Pani Profesor Krystyny Wideckiej z Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pełniącej funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: „Odpowiednia wiedza pacjenta na temat nadciśnienia, stosowanej przez niego terapii oraz współpraca z lekarzem w sprawdzaniu skuteczności jej działania i ewentualnych działań ubocznych mają duży wpływ na osiągnięcie pełnego sukcesu w leczeniu tej przebiegłej choroby”.
Stąd też jako nadrzędne zadanie program „Cała Polska leczy nadciśnienie” stawia sobie odczarowywanie mitów na temat pochodzenia i skutków choroby, a także kształtowanie odpowiednich postaw pacjentów opartych o model systematycznej samokontroli pod okiem lekarza. Strumienie edukacji kierowane są do dwóch grup – środowiska medycznego oraz opinii publicznej. Lekarze mają szanse podnosić swoje kwalifikacje dzięki uczestniczeniu w cyklu konferencji organizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich, zaś pacjentom oferowany jest zestaw praktycznych narzędzi kontroli ciśnienia. W celu uatrakcyjnienia codziennej troski o zdrowie, wszyscy chętni mają możliwość wygrać wakacje swoich marzeń. Wystarczy tylko dokonywać regularnych pomiarów wartości ciśnienia i zapisywać je w elektronicznym dzienniku dostępnym na stronie www.e-medycyna.pl. W każdym miesiącu ze wszystkich uczestników zabawy wybierany będzie jeden szczęśliwiec, który w zamian za swą wytrwałą postawę otrzyma bon na wycieczkę zagraniczną.

Więcej o działaniach programu „Cała Polska leczy nadciśnienie” dowiesz się z oficjalnego serwisu: www.e-medycyna.pl

Kontakt dla mediów:
Maria Konieczna

m.konieczna@gcomms.pl
Tel. kom. 510 088 383

Pliki do pobrania:
Mierz ciśnienie codziennie [plik Word]
Mierz ciśnienie codziennie [plik PDF]

Nadciśnienie tętnicze [plik Word]
Nadciśnienie tętnicze [plik PDF]

Ulotka konkursowa [plik PDF]