Wydarzenia

NCBR ogłosiło konkursy dla firm inwestujących w B+R

14 sierpnia 2019

Podczas briefingu prasowego w Adamedzie zainaugurowano dwa konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – flagowy program „Szybka Ścieżka” z budżetem 1,1 mld zł oraz nowy konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” z budżetem 600 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. O dofinansowanie w ramach tych inicjatyw mogą ubiegać się firmy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Inauguracji konkursów dokonał Jarosław Gowin, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 W trakcie konferencji zaprezentowano także inne projekty B+R firm, które dotychczas skorzystały z dofinansowania NCBR, a zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamedu.

Adamed beneficjentem programów NCBR

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki” jest polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed, która w trakcie ostatnich 10 lat realizowała z udziałem NCBR 20 projektów B+R. Były to zarówno mniejsze przedsięwzięcia mające na celu wsparcie ochrony patentowej (w ramach programu Patent Plus), jak i  duże innowacyjne projekty lekowe, z dotacją sięgającą nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Mowa tu m.in. o projekcie, którego celem było opracowanie innowacyjnego leku neuropsychiatrycznego. W ramach programu „Szybkiej Ścieżki” uzyskał on dotację sięgającą prawie 26 mln zł.

 - NCBR wspierając odważne i nowatorskie projekty B+R zarówno Adamedu, jak i innych przedsiębiorstw, wniósł ogromny wkład w zachodzące w polskiej nauce i gospodarce pozytywne zmiany. Polska gospodarka nieprzerwanie przesuwa punkt ciężkości swojego rozwoju na wiedzę, co przyczynia się do zwiększania jej znaczenia na rynkach międzynarodowych. Adamed, dzięki współpracy z NCBR wspierającej naszą działalność R&D, jest dziś strategicznym partnerem polskiej gospodarki – mówił Paweł Roszczyk, Członek Zarządu Adamedu.

Badania i rozwój to jeden z kluczowych obszarów działań Adamedu, który jest rozwijany od początku istnienia firmy. Poszukiwania innowacyjnych leków Adamed rozpoczął już w 2001 roku jako pierwsza polska firma farmaceutyczna, przeznaczając dotychczas na ten cel ponad 1,2 mld złotych. W 2016 roku otworzył nowoczesne Centrum R&D, w którym prowadzone są prace nad ponad 50 projektami badawczymi. W 2018 roku uruchomił kolejną jednostkę R&D – stację produkcji pilotażowej Pilot Plant w Pabianicach, współfinansowaną z funduszy unijnych pozyskanych we współpracy z  Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Więcej informacji o konkursach „Szybka Ścieżka” oraz „Ścieżka dla Mazowsza” dostępnych jest na stronie: ncbr.gov.pl/szybkasciezka.