Wydarzenia

Marcin Feder na Meet Biotech i Bioinnovation Summit w Gdańsku

20 października 2017

W ramach spotkania Meet Biotech przybliżył uczestnikom specyfikę pracy w Departamencie Innowacyjnym oraz wygłosił wykład pod tytułem: „Od pomysłu do kandydata na lek. Rozwój cząsteczek ADO-21.32 i ADO-51.4 w laboratoriach Adamedu”, natomiast na Bioinnovation International Summit 2017 jego prelekcja skoncentrowana była na możliwościach współpracy ośrodków akademickich oraz startupów  z Grupą Adamed. Następnie w ramach panelu dyskusyjnego Marcin Feder wraz Duncanem Holmesem z GSK przedstawili doświadczenia innowacyjnych firm farmaceutycznych we współpracy z ośrodkami akademickimi oraz centrami transferu technologii. Doświadczenia te dyskutowano z dr Andrzejem Mogielnickim z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Eweliną Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, którzy przybliżyli specyfikę takiej współpracy z perspektywy naukowców realizujących projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym.

Spotkania Meet Biotech – organizowane przez Boost Biotech, łódzkie stowarzyszenie którego głównym celem jest integracja środowisk związanych z bio-technologiami – osób zajmujących się stroną naukową, biznesową, marketingową czy prawną. W ramach cyklicznych wydarzeń organizują spotkania z przedstawicielami branży, a także promują projekty uczelniane, tworząc płaszczyznę komunikacji między nauką a biznesem.

Bioinnovation International Summit jest wydarzeniem skupiającym ekspertów transferu technologii, innowacyjnych naukowców, inwestorów i przedstawicieli przemysłu. Podczas wydarzenia uczestnicy mogą poznać plusy i minusy całego procesu transferu technologii począwszy od innowacyjnej idei poprzez negocjacje z inwestorami, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego ze środków publicznych oraz ochronę własności intelektualnej.

Więcej informacji o wydarzeniach pod linkami:

2017 Bioinnovation International Summit - https://bioinnovation.pl/en/

Meet Biotech - Boost Biotech Polska – https://www.facebook.com/events/123484685016775