Wydarzenia

Grupa ADAMED na Forum Rynku Zdrowia

25 października 2017

XIII Forum Rynku Zdrowia otworzył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W swoim przemówieniu podkreślił konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do najlepszych leków - w tym również leków innowacyjnych oraz stosowanych w chorobach rzadkich - przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej państwa. Szef resortu zdrowia zaakcentował też potrzebę rozwoju działów badawczych w polskich firmach farmaceutycznych. Kierunek jest taki, aby w Polsce leki były produkowane, ale także, żeby tej produkcji towarzyszyły badania i rozwój (…) - na pewno chcielibyśmy motywować, bodźcować przemysł do tego, żeby Polska nie była tylko miejscem sprzedaży leków – powiedział Konstanty Radziwiłł.

W czasie debaty „Przemysł Farmaceutyczny w Polsce” Wiceminister Zdrowia Marcin Czech wymienił główne elementy, które mogą pobudzić rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce, tworząc z niego lokomotywę postępu. Należą do nich przyjazne środowisko dla badań klinicznych, prawo patentowe, a także stymulowanie lokowania inwestycji poprzez ulgi podatkowe. Odniósł się również do polityki lekowej państwa:

Chcielibyśmy zapisać w perspektywie wychodzącej poza cykl polityczny podejście do przemysłu farmaceutycznego (…) (będziemy tutaj współpracować blisko z Ministerstwem Rozwoju) ale również do pewnych rozwiązań refundacyjnych, które będą preferowały, tak jak to nazwała pani Minister Emilewicz, przyjaciół polskiej gospodarki w sektorze farmaceutycznym – powiedział Wiceminister Czech.

Katarzyna Dubno, w czasie debaty „Polityka lekowa – czas na strategię” odniosła się do słów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia:

Cieszy nas dialog pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, a także Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszy wczorajsza wypowiedź Ministra Radziwiłła i dzisiejsze deklaracje Ministra Czecha, iż kwestie dotyczące przemysłu farmaceutycznego zajmą istotne miejsce w dokumencie Polityka Lekowa, tak aby Polska nie była tylko miejscem sprzedaży leków. Spójność polityki rządu w tym zakresie jest niezbędna – mówiła Katarzyna Dubno.

Przypomniała również, że krajowy przemysł farmaceutyczny dostarcza ponad połowę leków refundowanych w Polsce, jednocześnie inwestując w infrastrukturę produkcyjną oraz w badania i rozwój, generując 8% udziału w nakładach na badania i rozwój w całej gospodarce. Tylko dwie największe polskie firmy od 2000 r. wydały na inwestycje oraz badania i rozwój ponad 4 mld zł. Ponadto tworzą wysokopłatne miejsca pracy, dając zatrudnienie wysoko wykwalifikowanym pracownikom.

- Mamy w swoim portfolio ponad 250 produktów, 150 patentów, w działalności generycznej i innowacyjnej, prowadzimy badania nad lekami innowacyjnymi w obszarze onkologii i neuropsychiatrii. W ubiegłym roku otworzyliśmy pod Warszawą nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, na początku przyszłego roku rozpocznie pracę Pilot Plant dedykowany do produkcji leków generycznych z wartością dodaną oraz w przyszłości leków innowacyjnych. Jeżeli jednak przemysł farmaceutyczny w Polsce ma się nadal rozwijać w dotychczasowym kierunku, kierunku zgodnym także ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju - konieczne jest stabilne otoczenie prawne. Polityka Lekowa spójna z polityką przemysłową jest kluczowym dokumentem, bo daje szansę na taką stabilizację otoczenia prawnego - mówiła Katarzyna Dubno.

W debacie „Polityka lekowa – czas na strategię”, wzięli udział także: Wiceminister Zdrowia - Marcin Czech; Leszek Borkowski - były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prezes, Fundacja Razem w Chorobie, Michał Byliniak - wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Bogna Cichowska-Duma - dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska - dyrektor biura prezesa w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Krzysztof Kopeć – wiceprezes w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Maciej Kuźmierkiewicz - dyrektor generalny Poland & Baltics w Quintiles IMS; Iga Lipska - dyrektor Departamentu Kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, Sebastian Szymanek - dyrektor generalny Polpharmy. Rozmowę poprowadzili redaktor Luzia Jakubiak z Rynku Zdrowia oraz Michał Czarnuch - partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.