Komunikaty

Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa już rok, nie zaprzestajemy działań pomocowych

23 lutego 2023

W rok od militarnej agresji Rosji na Ukrainę, na terenach gdzie trwają działania wojenne wciąż potrzebna jest pomoc, zaangażowanie i wsparcie. Od roku priorytetem działań pomocowych Adamed Pharma związanych z wojną w Ukrainie jest zabezpieczenie dostaw leków. 

Dotychczas Adamed Pharma przeznaczył na pomoc dla Ukrainy, w tym leki i środki pomocy medycznej, w sumie niemal 14,5 mln zł.  Pierwsze transporty naszych leków trafiły na teren Ukrainy już w pierwszych dniach wojny, docierając do szpitali m. in. na terenie Lwowa, Jaworowa, Użgorodu, Mościsk czy Kijowa.

Kluczowe były wysiłki i działania zespołu Adamed Pharma Ukraine, by zrozumieć potrzeby lekarzy ratujących życie żołnierzy na polu walki, jak i cywilów wymagających stałej opieki medycznej na terenach objętych inwazją. W sytuacji, gdy na początku wojny zamknięto 20% aptek w Ukrainie, nasi Współpracownicy byli w codziennym kontakcie z lekarzami, dostarczając nie tylko potrzebne leki, ale także troszcząc się o ich dobrostan psychiczny, ich rodzin czy wspierając bieżącą komunikacją i podnosząc na duchu.

Adamed Pharma ma świadomość, że pomoc potrzebna jest w wielu obszarach, i choć swoje działania ogniskuje na bezpieczeństwie lekowym, wspiera też inne działania pomocowe. Nasze darowizny finansowe, wsparły działania: Polskiej Misji Medycznej, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aktywnie wspieramy aklimatyzację najmłodszych uchodźców wojennych w Polsce. Na przestrzeni ostatniego roku przekazaliśmy 2100 wyprawek szkolnych dla dzieci ukraińskich, które rozpoczęły edukację w polskich szkołach. Wyprawki zostały przekazane dzieciom w Warszawie, województwie lubelskim i podkarpackim.

Ponadto, dbamy o edukację, rozwój i niwelowanie barier językowych. Fundacja Adamed udostępniła w języku ukraińskim swoje materiały edukacyjne, opracowane dotychczas w ramach programu ADAMED SmartUP. Na YouTubie jest dostępna playlista zatytułowana „Akademia ADAMED SmartUP z napisami ukraińskimi”, gdzie można odnaleźć materiały poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Są one skierowane do młodzieży w wieku 14-19 lat i z pewnością mogą być przydatne w nauce zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Mając również na uwadze fakt naszej działalności o charakterze międzynarodowym, od momentu wybuchu wojny Adamed otacza opieką swoich Współpracowników z Ukrainy i ich Rodziny. Zagwarantowaliśmy im pomoc o charakterze bytowym, materialnym i psychologicznym. Wspierani są Współpracownicy i ich rodziny, którzy byli lub są cały czas na terenach objętych wojną, jak również Ci, którzy pracują na co dzień w Adamed, m. in. w Centrum Produkcyjno-Logistycznym w Pabianicach. Wewnątrz organizacji Współpracownicy Adamed od pierwszych dni wojny koordynują zarówno zbiórki rzeczy, pomoc wolontariacką, transportową czy zakwaterowanie dla ukraińskich rodzin.

Adamed Pharma w obliczu nieprzerwanych działań wojennych w Ukrainie, nie zaprzestaje swoich działania pomocowych. Wciąż pozostajemy w tym zakresie w kontakcie z instytucjami państwowymi czy organizacjami pożytku publicznego.

Angażując swoje siły w pomoc Ukrainie, jednocześnie cały czas koncentrujemy swoją uwagę na zapewnieniu dostępności leków w Polsce. W obliczu obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy, codziennie pamiętamy o kluczowych wartościach, jakimi są: bezpieczeństwo i trwały pokój międzynarodowy oraz sprzeciw wobec użycia siły, przemocy wobec zdrowia i życia.