CSR

Grupa ADAMED z wizytą u zwycięzców konkursu ADAMED DLA SENIORA

11 października 2017

Uroczystości przekazania czeków odbyły się: 31 października w Domu Kultury w Kętach, 10 listopada w Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym oraz 10 listopada podczas 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA Poland w Olsztynie. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Grupy Adamed, nagrodzonych organizacji, władz lokalnych oraz mediów. Wydarzenia były inauguracją zgłoszonych projektów, które zwyciężyły w zakończonym we wrześniu konkursie „Adamed dla Seniora”.

Konkurs ogłoszony został 23 stycznia i trwał do 23 czerwca 2017 r. Zgłaszać mogły się instytucje realizujące lub planujące działania, których adresatem są osoby starsze oraz te, mające na celu zapewnienie seniorom aktywności w codziennym życiu. Spośród blisko 200 zgłoszeń wyłoniono trzy projekty, których koncepcje w kompleksowy i nieszablonowy sposób odpowiadały na założenia konkursu.

Wśród nagrodzonych organizacji znalazły się:

  • IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Warszawie
  • Dom Kultury w Kętach
  • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Już niedługo ISMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny rozpocznie prace nad przygotowaniem wykładów skierowanych do seniorów, studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia oraz organizacją Dnia Seniora IFMSA-Poland, który odbędzie się w co najmniej 10 oddziałach Stowarzyszenia. Również mieszkańcy Kęt i okolicznych miejscowości będą mieli szansę na udział w projekcie pod tytułem: „Trening czyni mistrza”, który obejmował będzie liczne treningi przygotowujące do startu w lokalnych olimpiadach. W ramach ostatniego zwycięskiego projektu, zgłoszonego przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - „Kazimierz dwóch księżyców”, opracowywany jest szlak literacko-turystyczny dla seniorów, inspirowany książką „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej. Szlak przygotowany jest we współpracy ze starszymi mieszkańcami Kazimierza Dolnego.

Grupa Adamed odpowiadając na potrzebę inwestowania w aktywizację osób starszych angażuje się w wiele wydarzeń im adresowanych. We wrześniu została partnerem strategicznym IV edycji Parady Seniorów pod hasłem „Siła Wieku Człowieku” i „Pikniku Pokoleń”, w których udział wzięło około 12 tys. osób. Adamed dla Seniora był również obecny  na Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, z okazji którego Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zorganizowało Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Kolejnym z wydarzeń, w których uczestniczył Adamed dla Seniora były Targi Seniora w Krakowie. W ramach tych imprez w przygotowanej strefie zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań neurologicznych, dowiedzieć się jak przebiega proces jaskry oraz zasięgnąć informacji o produktach przeznaczonych dla osób starszych. Konkurs „Adamed dla Seniora” był elementem szerokich działań skierowanych do osób starszych.