Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed z tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2015

30 marca 2016

Firma realizuje politykę personalną, w której proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja we współpracowników, przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmowych i indywidualnych. Inicjatywami wpisującymi się w ten kierunek są m.in. program rozwojowy „Sięgnijmy Gwiazd” adresowany do Konsultantów Medycznych i Przedstawicieli Farmaceutycznych, czy też studia podyplomowe: „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”, uruchomione przez Grupę Adamed wraz z Akademią im. Leona Koźmińskiego.  Firma wdrożyła również program rozwoju talentów „Perły Biznesu”,  realizowany we współpracy z Instytutem ICAN – wydawcą Harvard Business Review Polska. Ten prestiżowy projekt został stworzony dla „Talentów Grupy Adamed”, a więc osób dążących do doskonalenia świadomości biznesowej, umiejętności i kompetencji jako kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną  firmy.

Dzięki udziałowi w takich inicjatywach nasi współpracownicy poszerzają swoją wiedzę i kompetencje, a najlepsi z nich zdobywają kolejne szczeble kariery, zarówno w ramach struktur krajowych Grupy Adamed, jak i zagranicznych.

Poza realizacją programów rozwojowych, Grupa Adamed tworzy inspirujące, przyjazne i angażujące środowisko pracy, umożliwiające współpracownikom zdobywanie nowych doświadczeń. Firma gwarantuje im dostęp do najnowocześniejszych technologii i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi, jak również stwarza szansę szeroko rozumianego rozwoju i nauki.

Konsekwentnie prowadzona polityka personalna wpływa korzystnie na całą organizację. Obecnie Grupa Adamed zatrudnia 1600 osób, a duża część zespołu związana jest z jej strukturami od wielu lat. Przykładowo, w obszarze badań i rozwoju średnia długość zatrudnienia wynosi 8 lat, w obszarze finansów, wsparcia biznesu i operacyjnym – odpowiednio 10, 12 i 16 lat. Z kolei menedżerowie z obszaru sprzedaży związani są z firmą nawet 10 lat.

O konkursie

Konkurs „Solidny Pracodawca Roku” ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Konkurs prowadzony jest na łamach dzienników: Rzeczpospolita – „Rzecz o Biznesie” i Gazeta Wyborcza – „Strony Rynku”, a także  w Monitorze Gospodarczym emitowanego w pasmach TV Polsat.