CSR

Grupa Adamed wspiera start-up’y

28 września 2016

Eksperci Grupy będą wspomagali efektywną komercjalizację najlepszych zgłoszonych pomysłów.Celem działania MIT Enterprise Forum Poland jest mentoring oraz edukacja przedsiębiorczych naukowców w zakresie komercjalizacji wyników ich badań. Bazując na modelu wypracowanym przez MIT, Forum chce łączyć naukowców z doświadczonymi przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym. Autorem programu jest oddział globalnej organizacji MIT Enterprise Forum – jedynej międzynarodowej organizacji typu non-profit nakierowanej na wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, która poprzez MIT Technology Review jest afiliowana z Massachusetts Institute of Technology – najlepszą uczelnią technologiczną na świecie.

Ministerstwo Rozwoju w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju postawiło ogromny nacisk na to, by Polska stała się nowoczesna i innowacyjna. Chodzi o ty, żeby firmy technologiczne chciały się w Polsce rozwijać - powiedziała podczas inauguracji programu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W zorganizowanej z okazji startu programu dyskusji udział wziął m.in. Paweł Roszczyk, członek zarządu w Grupie Adamed. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Grupa Adamed może być przykładem współpracy biznesu z innymi sektorami wskazując jako przykład konsorcja naukowo-przemysłowe, w których eksperci Grupy współdziałają z naukowcami z czołowych ośrodków akademickich.

Grupa Adamed zaangażowana była również w pierwszą edycję MITEF, podczas której również udzielała wsparcia przedsiębiorstwom we wczesnej fazie rozwoju.

Rozwój niewielkich firm w dużym stopniu zależy od sytuacji dużych przedsiębiorstw w Polsce. Tylko duże i silne przedsiębiorstwa są w stanie stać się firmami globalnymi, rozwijać na dużą skalę eksport i tworzyć ekosystem dla rozwoju innowacji, wspierający polskie małe i średnie firmy, w tym również start-up’y– podkreślił Paweł Roszczyk.

Drugą edycję programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland honorowym patronatem objęły Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Energii. Ścieżką finansową opiekuje się bank PKO Bank Polski, ścieżką energetyczną – PGNiG, a ścieżką surowcową  KGHM. Partnerami wspierającymi są również Visa Europe, Intel Polska, Campus Warsaw and HP Polska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIP) oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Pierwszy nabór w konkursie rozpocznie się 1 października; drugi – wiosną przyszłego roku. Pięć najlepszych start-up'ów będzie mogło uczestniczyć w tzw. boot campie na MIT w czerwcu 2017 r.