Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed w gronie Solidnych Pracodawców 2014

13 lutego 2015

Prowadzona od lat prorozwojowa polityka personalna, wspieranie rozwoju Współpracowników, udział w licznych programach stażowych czy współpraca z autorytetami naukowymi – Grupa Adamed solidnie zapracowała na przyznany tytuł. Za swoją działalność na tym polu została nagrodzona prestiżowym tytułem Solidny Pracodawca Branży Farmaceutycznej 2014. – To szczególne wyróżnienie, które buduje ogromne zaangażowanie Współpracowników wewnątrz Grupy Adamed. Potwierdza to, że nasz pozytywny wizerunek Pracodawcy, umacnia się z każdym rokiem na rynku pracy. Stajemy się jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce i solidnie krok po kroku budujemy pozycję międzynarodową –  skomentował całą uroczystość Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Adamed.

Uroczystość wręczenia wyróżnień była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących polityki personalnej, która stanowi podstawę działalności najlepszych pracodawców w Polsce. Jednym z nich niewątpliwie jest Grupa Adamed, która może stanowić doskonały przykład dla innych przedsiębiorstw, jak inwestować w kapitał ludzki, czego efekty widać na wielu płaszczyznach rozwoju przedsiębiorstwa. 

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
20 lutego 2015
Starsze
Wydarzenia
2 lutego 2015