Wydarzenia

Grupa Adamed partnerem Innowacyjnej Europy 2015

5 listopada 2015

Program tegorocznej konferencji został poświęcony trendom i wyzwaniom legislacyjnym stymulującym rozwój innowacyjności. W wydarzeniu wzięło udział wielu wybitnych naukowców oraz wynalazców z całego świata, w tym m.in.: Dr Dipanjan Nag - Dyrektor Generalny i Prezes firmy Prediqtus, LLC, oferującej usługi w zakresie doradztwa i strategii innowacji czy Chris Shipley - Przewodnicząca Inicjatywy MIT Solve, zrzeszającej liderów biznesu, technologii, polityki i filantropii.

Pośród wybitnych postaci aktywnie działających na styku biznesu i nauki,  jeden z paneli poprowadziła Małgorzata Stokrocka, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Grupy Adamed - polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Wystąpienie pt. Building bridges between science and business, zostało poświęcone wadze synergii nauki z biznesem: - Od początku istnienia sukcesywnie rozwijamy obszar badawczo-rozwojowy. Nasza firma była pionierem w kraju, gdy wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim zainicjowała utworzenie pierwszego konsorcjum naukowo-przemysłowego w Polsce. Obecnie ponad 150 naukowców z czołowych polskich ośrodków akademickich współpracuje z Grupą Adamed, w ramach 17 konsorcjów naukowo-przemysłowych. To pokazuje, że porozumienie między nauką, a biznesem  jest możliwe i bezsprzecznie wartościowe – powiedziała Małgorzata Stokrocka.

Wydarzenie stało się także okazją do wymiany poglądów i opinii z globalnymi wizjonerami, reprezentującymi wszystkie branże ekosystemu innowacji. Oprócz paneli dyskusyjnych
i wykładów odbyły się także praktyczne warsztaty oraz prezentacje młodych naukowców czy założycieli start-upów. Konkretne zastosowania wyników synergii nauki z biznesem podczas wystąpienia pt. Meet Polish Innovators, przedstawił Bartłomiej Żerek, Kierownik Departamentu  Innowacyjnego Grupy Adamed. - Od 2008 r. w naszej firmie trwają prace nad pierwszym polskim, biotechnologicznym lekiem innowacyjnym o działaniu przeciwnowotworowym. W maju tego roku podpisana została umowa współpracy w ramach konsorcjum ONCOTRAIL między Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, a Grupą Adamed, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Instytutem Matki i Dziecka oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Celem projektu jest przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych dla cząsteczki opracowanej wcześniej przez Grupę Adamed. W ramach przedsięwzięcia naukowcy korzystają z wielu bardzo nowoczesnych rozwiązań z zakresu biotechnologii i inżynierii białka – powiedział Bartłomiej Żerek.

Organizatorem konferencji jest Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Tegoroczne wydarzenie było drugą edycją projektu.