Wydarzenia

Grupa Adamed partnerem Innovative Europe

1 października 2014

Debaty odbywające się w ramach konferencji zostały przygotowane w formie interaktywnych dyskusji, którą inicjowały wystąpienia ekspertów. W gronie prelegentów znalazł się Krzysztof Kurowski, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed, który na wstępie swojego wystąpienia omówił obecną sytuację na rynku leków generycznych. Krzysztof Kurowski zwrócił także uwagę na fakt, iż na świecie ten rynek rozwijał się średniorocznie na poziomie 12 proc., wykazując największy potencjał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie, omówił historię rozwoju Grupy Adamed – dziś krajowego lidera rynku leków nowej generacji, stawiającego na rozwój innowacyjnych terapii w obszarze onkologii i neuropsychiartii. Opowiedział także o procesie powstawania innowacyjnego leku, zwracając uwagę na duże ryzyko związane z powodzeniem tego typu prac.

W Grupie Adamed podjęliśmy bardzo odważną decyzję o rozpoczęciu prac nad projektami badawczymi związanymi z poszukiwaniem innowacyjnych leków. Od tego czasu inwestowanie w badania i rozwój stało się integralną częścią misji naszej firmy. W branży farmaceutycznej takie projekty wymagają wielomilionowych nakładów i wiążą się z ryzykiem. Nagroda jest jednak bezcenna: ukoronowaniem naszych starań będzie pierwszy innowacyjny lek, z polskim rodowodem – powiedział Krzysztof Kurowski.

Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed zwrócił też uwagę na zjawisko klifu patentowego oraz trend związany z zamykaniem własnych centrów badawczo-rozwojowych przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne (tzw. Big Pharma), które od kilku lat coraz częściej poszukują partnerów wśród podmiotów, takich jak Grupa Adamed. – Nasza strategia w zakresie projektów innowacyjnych wykorzystuje szansę rynkową wynikającą z wyzwań stojących przed globalnym przemysłem farmaceutycznym. Szukając odpowiedzi na trwającą masową utratę wyłączności rynkowej swoich wiodących produktów, firmy poszukują kandydatów na leki poza własnymi działami badawczo-rozwojowymi. Naszym celem jest nawiązanie współpracy z globalnymi koncernami farmaceutycznymi, która będzie polegać na sprzedaży praw do kandydatów na leki oryginalne, opracowywane we własnych laboratoriach. Nie wykluczamy także modelu współpracy opartej na zasadzie partnerstwa w realizacji kolejnych faz rozwoju naszych projektów innowacyjnych – dodał Krzysztof Kurowski.

Nawiązał także do współpracy Grupy Adamed ze środowiskiem naukowym skupiającej czołowe ośrodki akademickie w kraju i za granicą, z którymi firma stworzyła jedno z pierwszych w kraju konsorcjów naukowo-przemysłowych. – Dzięki tej współpracy, ponad 150 ekspertów z wiodących uczelni może dziś uczestniczyć w prowadzonych przez nas pracach badawczych. Realizując ambitne projekty nasz zespół ma także szansę na rozwój kariery naukowej, czego dowodem są kolejne doktoraty bądź otwarte przewody doktorskie, realizowane w oparciu o realne projekty – podsumował Krzysztof Kurowski.

Nowsze
Wydarzenia
6 października 2014
Starsze
Wydarzenia
2 września 2014