Wydarzenia

Grupa Adamed na EFNI 2014

6 października 2014

W debacie skupiającej się na takich zagadnieniach jak: efektywność polskiego systemu edukacji pod kątem odnajdywania i rozwijania młodych talentów czy współpraca pomiędzy utalentowanymi naukowcami a światem biznesu, wzięli również udział: prof. Michał Kleiber (Prezes Polskiej Akademii Nauk), Zbigniew Bochniarz (Profesor wizytujący, University of Washington, Seattle, Polska/USA), Lukas Macek (Dyrektor, Sciences Po Paris – kolegium europejskie – Europa Środkowo – Wschodnia, Dijon, Francja) oraz wschodząca gwiazda polskiej nauki – Kinga Panasiewicz – laureatka nagrody w kategorii „Medicine and Health Sciences" w konkursie Intel International Science and Engineering Fair 2013. Debatę prowadziła red. Beata Socha (Warsaw Business Journal). Tak różnorodne grono panelistów pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na wyzwania stojące przed systemem edukacji XXI wieku, by umożliwiał rozwój młodych talentów tak istotnych dla budowania innowacyjnej gospodarki.

Obecne środowisko, w którym kształceni są przyszli liderzy ma wiele słabości, które należy poprawiać w szerokorozumianym systemie edukacji – od przedszkola, przez uczelnie aż po ustawiczne kształcenie. W Polsce nie brakuje utalentowanych młodych ludzi. Mamy wielu laureatów olimpiad międzynarodowych na poziomie gimnazjów i liceów, którzy na przestrzeni ostatnich trzech lat zdobyli łącznie 8 złotych, 18 srebrnych medali oraz 22 brązowe, z takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, chemia czy biologia. Aby w pełni wykorzystać potencjał intelektualny przyszłych liderów, należy już dziś ułatwić im kontakt z uczelniami oraz umożliwić współpracę z biznesem. Część firm pracuje już nad własnymi programami angażującymi młodych ludzi, jednak wciąż brakuje podejścia systemowego. Owocna współpraca na linii biznes-nauka oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju młodych talentów to czynniki, które budują innowacyjną gospodarkę naszego kraju – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz.

Młode talenty rodzą się już na etapie przedszkola, dlatego już na pierwszym poziomie edukacji powinniśmy kształtować takie wartości jak: samodzielne myślenie i zdolność do indywidualnych sądów, kreatywność oraz zdolność do pracy w grupie – stwierdził prof. Michał Kleiber.

Małgorzata Adamkiewicz wielokrotnie podkreślała, że młode talenty są ogromną szansą dla rozwoju branży farmaceutycznej, która zgodnie z klasyfikacją OECD jest jedną z trzech najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. – W Grupie Adamed od lat oferujemy miejsca dla osób uczestniczących w ogólnopolskich projektach stażowych. Najlepsi z ich mają szansę na etat. Widzimy jednak dużą przestrzeń na stworzenie w Polsce szeroko zasięgowego programu dla młodzieży uzdolnionej – podsumowała Małgorzata Adamkiewicz.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna edycja EFNI – której partnerem była Grupa Adamed – odbyła się pod hasłem: Europa bezpieczna i konkurencyjna – realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu.

Nowsze
Wydarzenia
10 października 2014
Starsze
Wydarzenia
1 października 2014