Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed nagrodzona Orłem Tygodnika „Wprost”

16 maja 2018

„Orły Wprost” to zaszczytny tytuł, który przyznawany jest od 2016 roku. Nagrodę zdobywają te przedsiębiorstwa które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, największy przeciętny procentowy wzrost zysku netto oraz mogące pochwalić się zasługami na rzecz lokalnych społeczności.  Wartościami branymi pod uwagę przez kapitułę konkursu są patriotyzm i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

O wpływie Grupy Adamed na polską gospodarkę świadczą liczby. W roku 2016 firma zapłaciła łącznie 43 mln zł z tytułu podatków (PIT i CIT łącznie), odprowadziła 45 mln zł składek ZUS, a 363 mln zł trafiło do jej polskich podwykonawców – firm i przedsiębiorstw z całego kraju. Grupa posiada prawie 170 patentów w większości krajów na świecie. Dodatkowo prowadzona przez Grupę Adamed międzynarodowa działalność wpływa na postrzeganie polskiej gospodarki jako innowacyjnej oraz przekłada się pozytywnie na relacje gospodarcze Polski z innymi krajami.

Nagrodę w imieniu Zarządu firmy odebrała Anna Perzanowska z Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia.