Wydarzenia

Grupa Adamed na seminarium w Urzędzie Patentowym RP

21 maja 2018

Grupę Adamed reprezentowała Katarzyna Matusiewicz, polski i europejski rzecznik patentowy, która omówiła problemy związane z patentowaniem białek fuzyjnych opracowanych w prowadzonym w Grupie Adamed projekcie onkologicznym.

Celem seminarium było zainteresowanie różnych środowisk problematyką ochrony patentowej wynalazków z dziedziny farmacji i biotechnologii. Poruszone zostały kwestie zdolności patentowej oraz ujawnienia wynalazku biotechnologicznego, a także wynalazków selektywnych.

Eksperci UPRP - Małgorzata Kozłowska, Ewa Waszkowska oraz Joanna Chylińska opowiedziały o wyzwaniach związanych ze sporządzaniem międzynarodowych sprawozdań o stanie techniki i opinii wstępnych w ramach nowo utworzonego Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Eksperci EPO - Niels Stevnsborg, Jörg Konter i Giovanni Macchia omówili najnowsze decyzje Izby Odwoławczej EPO odnoszące się do wynalazków farmaceutycznych i biotechnologicznych. 

Wśród zaproszonych prelegentów pojawili się rzecznicy patentowi oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.