CSR

Grupa Adamed głównym sponsorem akcji „Wszyscy do Wioseł”

20 listopada 2017

Celem przedsięwzięcia „Wszyscy do Wioseł” była zbiórka środków na zakup karetki pogotowia dla Centrum Zdrowia Dziecka, a inspiracją do wybrania właśnie tej dyscypliny sportu - Rok Rzeki Wisły 2017. Poprzednia edycja zakończona sukcesem pozwoliła zakupić ergometry oraz dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem akcji było przepłynięcie dystansu długości Wisły, który podzielony został na dwie sztafety: jedną od ujścia rzeki oraz drugą, od jej źródeł.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w pomieszczeniach Centrum Konferencyjnego na Stadionie Legii Warszawa. Uczestnicy, podzieleni na czteroosobowe drużyny pokonali wyznaczony dystans w przeciągu 12 godzin - łącznie użytych zostało 16 ergometrów i przejechanych 1047. kilometrów. Wśród startujących zespołów znaleźli się również Współpracownicy Grupy Adamed, którzy łącznie przejechali dystans 13 000 metrów, w przeciągu 15 minut. Dodatkowo od godziny 14:00 można było skonsultować się z przedstawicielem Grupy Adamed i zasięgnąć informacji o stosowaniu preparatów na stawy.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to jeden z największych szpitali pediatrycznych w całej Polsce. W tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności. Karetki używane do przewozu chorych i niepełnosprawnych pokonują rocznie ponad 800 tys. km., przez co ulegają coraz częstszym awariom. Dzięki akcjom takim jak „Wszyscy do Wioseł” każda osoba może przyczynić się do wsparcia szczytnego celu, jakim jest zakup nowej karetki.