Rozwój i innowacje

Debata nad wspólnym raportem PZPPF i polityki INSIGHT

13 listopada 2017

Wiceminister Emilewicz poinformowała, że resort rozwoju chce zwolnić z payback’u tych producentów leków generycznych, którzy uznani zostaną za partnerów polskiej gospodarki. Wyjaśniła, że status ten dostępny będzie dla przedsiębiorstw lokujących w Polsce kapitałochłonne inwestycje, płacących w kraju podatki i zatrudniających w Polsce pracowników. Koniecznym elementem ma być również wysoki poziom wydatków na badania i rozwój.

Rząd chce również, aby Polska dołączyła do państw produkujących leki innowacyjne – wspierać ten cel mają przygotowywane rozwiązania pozwalające na dofinansowane z budżetu badań klinicznych I  i II fazy.

Wiceminister Zdrowia Marcin Czech zadeklarował, że na refundację leków będzie wykorzystywane całe 17% budżetu NFZ na świadczenia zdrowotne, a generyki i leki biopodobne będą wpisywane na listy refundacyjne automatycznie. Przypomniał, że leki generyczne wykorzystywane są w chorobach najczęściej dotykających polskie społeczeństwo - nadciśnieniu, cukrzycy i astmie, a dzięki  konkurencji cenowej leków generycznych i biopodobnych możliwe jest finansowanie terapii innowacyjnych. 

W debacie głos zabrała również Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed, która na przykładzie firmy przedstawiła wkład krajowych producentów leków w podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Grupa Adamed wydała na inwestycje oraz badania i rozwój od 2001 r. miliard złotych, posiada 150 patentów, prowadzi badania nad innowacyjnymi lekami – powiedziała Katarzyna Dubno, podkreślając jednak, że przemysł farmaceutyczny potrzebuje zachęt fiskalnych stymulujących rozwój. Jako przykład podała Francję, gdzie z zainwestowanego 1 $ przedsiębiorca zyskuje 51 centów korzyści podatkowych. Konieczna jest także spójność działań w tym zakresie, tak aby ministerstwa nie kanibalizowały wzajemnie swoich działań -  powiedziała Katarzyna Dubno.

Za stworzenie raportu odpowiada POLITYKA INSIGHT - serwis poświęcony gospodarce, polityce i sprawom europejskim. Partnerem raportu jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – utworzony przez dwanaście przedsiębiorstw działających w przemyśle farmaceutycznym i zarejestrowany 2 września 2002 r.