CSR

Fundacja Grupy Adamed na rzecz zrównoważonego rozwoju

12 czerwca 2017

Na spotkaniu  zainaugurowano  partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju  reprezentowanym przez Wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, a przedstawicielami 51 podmiotów ze świata biznesu, nauki i instytucji społeczno-gospodarczych. W imieniu Fundacji Grupy Adamed, działającej na rzecz wspólnych inicjatyw, deklarację partnerstwa podpisała Katarzyno Dubno, Członek Zarządu Fundacji.

Fundacja Grupy  Adamed angażuje się w działania z obszaru CSR. Rozwijamy się kierując się zasadą odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Reguły opisane w Agendzie 2030 dają możliwość wymiany doświadczeń i współpracy z  innymi firmami oraz organami administracji publicznej, które również wykazują duże zaangażowanie w sprawy zrównoważonego rozwoju - podkreśla Katarzyno Dubno, Członek Zarządu Fundacji Grupy Adamed.

Agenda 2030 to dokument, wskazujący kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.  Rezolucja ONZ w 2015 roku została podpisana przez aż 193 kraje. Za koordynację jej wdrażania w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju.  Wiodącą, wymienioną w niej zasadą jest reguła zrównoważonego rozwoju, z której skorzystają obywatele i jednostki najbardziej potrzebujące zewnętrznego wsparcia.