Wydarzenia

Europejski Kongres Gospodarczy 2012

17 maja 2012

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowej. W trakcie trzech dni Kongresu odbył się szereg debat, spotkań oraz wydarzeń dodatkowych, poświęconych najbardziej istotnym tematom dla przyszłości oraz rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W ponad 100 sesjach dyskusyjnych wzięło udział blisko 900 prelegentów. Gośćmi wydarzenia byli najważniejsi przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii, zarówno z Polski jak i z innych państw europejskich. W tym roku przewodniczącym Rady Patronackiej Kongresu był Pan Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Inauguracja Kongresu miała miejsce w Katowickim Centrum Kultury. W debacie otwierającej poświęconej przyszłości zjednoczonej Europy wziął udział Prezydent RP, Bronisław Komorowski, a także przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz członkowie polskiego rządu.

Przedstawiciele Grupy Adamed, będąc uczestnikami sesji dotyczących rynku i ochrony zdrowia skorzystali z możliwości udziału w wielu panelach poświęconych również tematyce gospodarczej oraz społecznej. Ponadto Maciej Adamkiewicz wraz z przedstawicielami rządu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Instytutu Technologii Elektronowej oraz z zagranicznych i polskich firm (VTT Technical Research Centre – Finlandia, Inframet), a także instytucji (Activity for Innovation and Economic Growth – AIEG) aktywnie uczestniczył w debacie dotyczącej „Wspólnej europejskiej polityki rozwoju kluczowych technologii przyszłości”. Uczestników tej debaty przywitał, w jej trakcie, Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Ostatniego dnia Kongresu przedstawiciele Grupy Adamed wzięli udział w sesjach poświęconych polskiemu oraz europejskiemu sektorowi farmaceutyczno-medycznemu. W trakcie debaty: „Przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa w Europie” poruszono tematy związane z trendami inwestycyjnymi na rynku farmaceutycznym, kierunkami badań klinicznych oraz innowacyjności. Dużo uwagi poświęcono także przeglądowi systemów refundacyjnych oraz polityce lekowej. Debata w kontekście obecnej ustawy refundacyjnej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej także reprezentanci: Agencji Oceny Technologii Medycznych, Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA oraz firm farmaceutycznych (GlaxoSmithKline i Pharma-Expert).

Grupa Adamed czynnie uczestniczyła również w panelu: „Innowacyjna gospodarka Europy”.
Głos w dyskusji zabrał Krzysztof Kurowski, Dyrektor Działu R&D i Prezes Zarządu Polfy Pabianice. Wraz z prezesami wielu firm inwestujących w nowoczesne rozwiązania (Avio Polska, Bumar, Glaxo Smith Kline, PKN Orlen, Siemens Industry Software, Zakłady Chemiczne Police) oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, miał okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wypowiedzieć się m.in. na temat konieczności inwestowania w innowacje oraz o czynnikach sprzyjających poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Udział Grupy Adamed w tegorocznym Kongresie oceniam bardzo pozytywnie. Cieszę się, że nasz głos w dyskusji na temat innowacji i polityki lekowej został zauważony. Poruszone przez nas tematy spotkały się z zainteresowaniem wielu osób i dyskusje z nimi związane na pewno będą kontynuowane również po zakończeniu Kongresupodsumował Maciej Adamkiewicz.