Wydarzenia

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz w Radzie Uczelni WUM

22 maja 2019

W skład rady WUM weszli przedstawiciele poszczególnych zakładów Uniwersytetu oraz środowiska studenckiego, biznesowego i naukowego.

Pełen skład Rady:

Przewodniczący Rady  WUM:
prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie Rady WUM:
dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Dyrektor Generalny oraz Wiceprezes Zarządu Adamed Pharma S.A.
dr hab. prof. UW Marcin Matczak – Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk – Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej
Natalia Bierezowicz – Przewodnicząca Samorządu Studentów WUM     

Rada ma za zadanie opiniować statut uczelni i planowane strategie, a także monitorować stan finansów i proces zarządzania uczelnią. Może też wskazywać kandydatów na Rektora. Kadencja nowo powołanej trwać będzie od czerwca br. do końca 2020 r., kolejne zostaną wybrane na czteroletnie kadencje.

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na każdej uczelni publicznej zaczyna działać nowe gremium – Rada Uczelni. W jej skład wchodzić ma od 6 do 8 osób wybieranych przez Senat Uczelni oraz z urzędu – przewodniczący samorządu studenckiego.