CSR

Adamed wspiera edukację kardiologiczną w Uzbekistanie

12 grudnia 2022

Adamed Pharma we współpracy z Rządowym Specjalistycznym Naukowo-Praktycznym Centrum Kardiologii w Taszkencie działa na rzecz edukacji w obszarze kardiologii. Adamed ma swoje przedstawicielstwo w Uzbekistanie od 2020 roku.

Podnoszenie kwalifikacji i poziomu świadomości w obszarze najnowszych zaleceń co do reanimacji, zarówno wśród personelu medycznego, jaki i mieszkańców Uzbekistanu mają ogromne znaczenie w tym regionie. Działania te stanowią bowiem pierwszą odpowiedź na wiele incydentów sercowo–naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu, które wymagają szybkiej reakcji. O skali problemu w Uzbekistanie świadczą statystyki. Jak potwierdzają uzbeccy kardiolodzy zgony spowodowane incydentami kardiologicznymi stanowią ponad połowę ogólnej liczby zgonów w tym kraju.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne w zakresie algorytmów reanimacji RKO zgodnie z najnowszymi wskazaniami i rekomendacjami, wśród młodych lekarzy kardiologów z Kardio Centrum, którzy w przyszłości będą mogli nieść doraźną pomoc pacjentom z incydentami sercowo-naczyniowymi to praktyczny wkład Adamed Pharma w poprawę i bezpieczeństwo kardiologiczne uzbeckich pacjentów. Warsztaty w zakresie resuscytacji krążeniowo–oddechowej, prowadzone będą na fantomach ćwiczebnych, które w imieniu Uczelni odebrał jej Dyrektor, prof. Hurshid Fozilov.