Nagrody i wyróżnienia

Adamed Pharma z nagrodą „Wektory Serca” Pracodawców RP za ponad przeciętną pomoc Ukrainie w obliczu wojny

20 grudnia 2022

„Wektory Serca” - przyznawane od ponad 20 lat przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, przypadły jako wyróżnienie dr n. med. Małgorzacie Adamkiewicz oraz Adamed Pharma, jako firmie, która po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w natychmiastową pomoc lekową obywatelom ukraińskim.

Jak podkreślili organizatorzy wyróżnienia, Adamed Pharma stworzył przestrzeń, w której ponad podziałami zwyciężyło serce oddane Przyjaciołom z Ukrainy. Priorytetem działań pomocowych Adamed Pharma związanych z wojną w Ukrainie jest zabezpieczenie dostaw leków. Dotychczas w imieniu firmy, przeznaczono na pomoc dla Ukrainy, w tym leki i środki pomocy medycznej prawie 13 mln zł. Ponadto, Adamed Pharma otoczył opieką swoich Współpracowników z Ukrainy oraz ich rodziny. Zagwarantowano im pomoc o charakterze: bytowym, materialnym i psychologicznym. Równolegle wspierani są Ci, którzy byli lub są cały czas na terenach objętych wojną.

W imieniu dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Adamed Pharma S.A. oraz Prezes Fundacji Adamed, wyróżnienie odebrała dr Karolina Czekaj, Dyrektor Finansów Korporacyjnych i Inwestycji, Adamed Pharma, zaangażowana wraz z Współpracownikami Adamed Pharma w pomoc Ukrainie.

Adamed Pharma w chwilach próby jednoczy siły i robi wszystko, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują. Dlatego też, od pierwszej informacji o wybuchu wojny, firma monitoruje na bieżąco sytuację i podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby w sposób efektywny nieść pomoc. Dla każdego z Współpracowników Adamed Pharma ważne jest poczucie odpowiedzialności i solidarności. Adamed Pharma to firma rodzinna, której filozofia zawarta jest w wartościach dla rodziny najważniejszych – poczuciu bezpieczeństwa, opieki i współpracy. Będąc częścią zmieniającego się świata – Współpracownicy Adamed Pharma wciąż chcą zmieniać go na lepsze.

Wyróżnienie „Wektory Serce” przyznane zostały podczas Uroczystej Gali Pracodawców RP, która odbyła się 8 grudnia 2022 r., w Garnizonie Sztuki w Warszawie. Wyróżnienie wręczali Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz oraz Prezes Pracodawcy RP Rafał Baniak.