Wydarzenia

Adamed Pharma partnerem raportu „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce”

19 czerwca 2024

W poniedziałek 17 czerwca odbyła się konferencja inaugurująca premierę raportu „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce” przygotowanego przez kancelarię Rymarz Zdort Maruta we współpracy z Unicef Polska. Publikacja zawiera konkretne propozycje zmian prawnych i pozaprawnych, które pozwolą na poprawę sytuacji i dobrostanu psychicznego najmłodszych oraz podniosą skuteczność oferowanej pomocy. Partnerem zaangażowanym w powstanie tego kompleksowego opracowania jest Adamed Pharma, który od lat aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu budowanie wspierającego otoczenia dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Dane zebrane i przedstawione w raporcie są bardzo niepokojące. Liczba prób samobójczych wśród osób poniżej 18 roku życia wzrosła z 730 w 2017 roku do 2139 w 2023 roku. Co więcej, coraz mniej dzieci odczuwa w codziennym życiu radość – 13 proc. młodych nastolatków (uczniowie 6 klasy szkoły podstawowej) i 19 proc. starszych nastolatków (uczniowie 2 klasy ponadpodstawowej) twierdzi, że prawie wcale nie miewa dobrego nastroju. Optymizmem nie napawa także fakt, że coraz większy odsetek młodych ludzi (szczególnie w liceach i technikach) przyznaje, że źle postrzega samych siebie.

W odpowiedzi na ten krytyczny stan zdrowia psychicznego polskich dzieci powstał raport „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce”, którego głównym celem jest analiza istniejących regulacji prawnych, identyfikacja szans i potrzeb w tym obszarze, a także wskazanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zdrowia psychicznego osób poniżej 18 roku życia w Polsce. Wśród wymienionych w publikacji przykładów odpowiedzialnych działań biznesu w dziedzinie wspierania dobrostanu najmłodszych znalazły się inicjatywy Adamed. Te, które zostały szczególnie docenione to:

  • wspieranie rozwoju i edukacji specjalistów – psychologów i pedagogów – poprzez współpracę z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i zostanie wyłącznym partnerem utworzonych w 2021 r. studiów podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”,
  • prowadzenie przez Fundację Adamed we współpracy z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy programu „Wspierająca Szkoła” – pierwszego w Polsce kompleksowego programu, którego celem jest zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży.

Adamed Pharma jako firma, dla której zdrowie i życie ludzkie stanowi najwyższą wartość, nieustannie dąży do tego, aby jej działania – nie tylko te biznesowe – miały realny wpływ na poprawę dobrostanu oraz samopoczucia polskich pacjentów i zgodnie z naszą misją – odpowiadały na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Dlatego inicjujemy i angażujemy się w różnorodne przedsięwzięcia, których celem jest poprawa kondycji – zarówno tej fizycznej jak i psychicznej – naszego społeczeństwa. W ramach Fundacji Adamed podejmujemy działania związane ze wsparciem dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Jesteśmy dumni, że nasze starania w tym zakresie zostały docenione i wskazane jako dobre praktyki – powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma, Członek Zarządu Fundacji Adamed.

W konferencji inaugurującej premierę raportu uczestniczyli przedstawiciele strony publicznej, sektora prywatnego, organizacji społecznych, prawników, ekspertów, praktyków, a także młodzieży, którą reprezentowali uczniowie i uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Wydarzeniu towarzyszyły ciekawe panele dyskusyjne dotyczące różnych aspektów dbania o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. W jednym z nich pt. „Jak biznes dba o zdrowie przyszłych pokoleń?” głos zabrała Agnieszka Rejer-Mellin, Kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego Adamed Pharma.

Podczas swojego wystąpienia przedstawicielka firmy opowiedziała szerzej o podejściu biznesu do wsparcia zdrowia psychicznego młodych ludzi. Podkreśliła, że ogromne znaczenie w podejmowaniu tego typu inicjatyw ma wiedza ekspertów. Tylko współpraca z doświadczonymi psychologami i terapeutami pozwala na tworzenie kompleksowych programów wsparcia, które są dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży.

– Inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wymagają szczególnie uważnego i odpowiedzialnego podejścia opartego na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu ekspertów i najnowszych wytycznych. Wszystkie działania, jakie podejmujemy w tym obszarze, realizujemy i konsultujemy z ekspertami tej dziedziny. To wybitni suicydolodzy, autorytety psychiatrii i psychologii. Zarówno przy partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej, jak i programie „Wspierająca Szkoła”, który obecnie ma już swoją drugą po pilotażu edycję, otrzymujemy potwierdzenie, że nasze działania przynoszą realną pomoc młodzieży – mówiła Agnieszka Rejer-Mellin.

Dyskusja stanowiła także okazję do podzielenia się szczegółami realizowanych przez Adamed Pharma i Fundację Adamed inicjatyw. Agnieszka Rejer-Mellin podkreśliła, że program „Wspierająca Szkoła” nie tylko koncentruje się na reagowaniu na pojawiające się kryzysy psychiczne, ale również na szeroko pojętej edukacji i budowaniu wspierającego otoczenia najmłodszych. Program ten obejmuje bowiem warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów, których celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego i dostępnych form pomocy. Ekspertka zaznaczyła także, że właśnie zakończył się kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” realizowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Kierunek, którego patronem jest Adamed Pharma ma obecnie już ponad 70 absolwentów, którzy zdobyli nową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wsparcia młodych ludzi w trudnych sytuacjach emocjonalnych i psychicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Raport powstał w ramach współpracy kancelarii Rymarz Zdort Maruta z Unicef Polska, a także przedstawicielami strony publicznej, sektora pozarządowego (Polskie Stowarzyszenie ESG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Centrum Innowacyjnej Edukacji, Fundacja Nie Widać Po Mnie, WE Patients Foundation/Fundacja MY Pacjenci), praktyków z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. W pracach nad raportem uczestniczyła również dr Aleksandra Lewandowska - Konsultant Krajowa ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Partnerami raportu są: Adamed Pharma, Benefit Systems SA, ICT Group - Industrie Cartarie Tronchetti – ICT Poland, LPP S.A., Medicover, Nivalit, OSHEE, TikTok.