Nagrody i wyróżnienia

Adamed z Nagrodą Zaufania Złoty OTIS 2021

25 czerwca 2021

Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 24 czerwca. Statuetkę w imieniu Adamedu odebrali: Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharmaoraz Profesor Andrzej M. Fal, główny prowadzący oraz ekspert merytoryczny konferencji, Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w szpitalu MSWiA w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Organizatorzy nagrody – Instytut Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przyznali Adamedowi nagrodę w kategorii „Wydarzenie – bohater pandemii 2020” za organizację Międzynarodowej Konferencji Adamed. „United we stand, divided we fall” – pod takim hasłem na odbyły się dwie dotychczasowe edycje wydarzenia, w których łącznie wzięło udział prawie 50 tys. uczestników z dziewięciu krajów Europy i Azji. Panele merytoryczne transmitowane były do krajów w kilku strefach czasowych, a wystąpienia prelegentów były tłumaczone symultanicznie na cztery języki.

"Adamed od początku pandemii wspierał środowisko medyczne. Byliśmy blisko i widzieliśmy jak ogromna jest potrzeba wiedzy. Organizowaliśmy webinaria, przygotowywaliśmy materiały edukacyjne, Fundacja Adamed w ramach programu Adamed Expert Fundacja we współpracy z konsultantami krajowymi i prezesami towarzystw naukowych opracowała schematy postępowania z chorymi z podejrzeniem COVID-19. Ale cały czas szukaliśmy sposobu, aby połączyć wiedzę teoretyczną, dyskusję i wymianę doświadczeń ponad granicami. Tym razem także tymi geograficznymi. Stąd pomysł i realizacja międzynarodowej konferencji. Jej ogromny sukces najlepiej świadczy o tym, że dobrze trafiliśmy w tak ważną potrzebę środowiska lekarskiego a konferencja stała się platformą wymiany wiedzy dla kilkudziesięciu tysięcy lekarzy z 9 krajów świata” – powiedziała Katarzyna Dubno podczas uroczystości.

Nagrody przyznano również m.in.w kategoriach lekarz i społecznik, dorobek życia w medycynie, stomatologii farmacji czy debiuty naukowe. Pełna lista laureatów dostępna jest pod tym linkiem.

 

Złoty OTIS to prestiżowa Nagroda Zaufania przyznawana z inicjatywy grupy ekspertów, członków kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. Nagroda przyznawana jest od 2004 roku dla wybitnych lekarzy, farmaceutów, dziennikarzy i organizacji pacjenckich oraz firm farmaceutycznych.