CSR

Adamed partnerem nowatorskich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

27 sierpnia 2018

DD&D oferuje kształcenie w zakresie identyfikacji oraz opracowywania nowych leków. Dedykowany jest absolwentom I i II stopnia studiów chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i medycznych.

Wydział Farmaceutyczny UJ CM prowadzący rekrutację na kierunek w 2017 r. otrzymał najwyższą kategorię A + dla jednostek szczególnie wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, a w opublikowanym właśnie szanghajskim rankingu dziedzin naukowych, nauki farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęły najwyższą wśród polskich kierunków pozycję (51-75).

Adamed wspiera nowy kierunek studiów DD&D poprzez udział w kształtowaniu programu, wykłady kluczowych specjalistów, a także organizację staży dla najlepszych studentów. Udział Adamedu w tym przedsięwzięciu wpisuje się w naszą strategię wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także jest inwestycją w przyszłe kadry wysoko wykwalifikowanych współpracowników, mówi Bartłomiej Żerek, Kierownik Departamentu Innowacyjnego Adamedu.

Korzyści dla studentów

W nadchodzącym roku akademickim europejscy studenci dzięki, współpracy uczelni z polskimi przedsiębiorcami, otrzymają szansę na bezpłatne innowacyjne kształcenie nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale również całego obszaru Europy Środkowej. Studenci spoza obszaru Unii Europejskiej zapłacą za kierunek 7500 dolarów. Jednym z najważniejszych atutów tej formy współpracy jest dostarczanie studentom nie tylko zaawansowanej wiedzy teoretycznej. Prowadzone w toku studiów doświadczenia będą znakomitą szansą na przygotowanie do realnych warunków pracy w sektorze farmaceutyczno-biotechnologicznym.

link do strony nowego kierunku:http://www.ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/
link do info na stronie głównej:http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2044