CSR

Adamed partnerem konkursu „Orzeł Innowacji - Startup”

26 października 2018

Pomysłem roku ogłoszony został projekt będący sposobem na walkę z antybiotykoopornością.  Jest on realizowany przez gdyński startup Biolumo. Dzięki tej technologii lekarze pierwszego kontaktu będą w stanie sprawdzić, który antybiotyk zadziała najlepiej w przypadku konkretnego pacjenta. Autorzy projektu połączyli biotechnologię, software oraz hardware, w celu stworzenia urządzenia typu point-of-care.

Jestem pod wrażeniem zarówno liczby, jak i jakości większości zgłoszeń do konkursu. Skala tego zainteresowania oznaczała dużo pracy dla członków kapituły, ale przyjemnej i dającej olbrzymią satysfakcję. Moją uwagę zwrócił fakt, że istotna część aplikacji dotyczyła projektów z szeroko rozumianym komponentem sprzętowym czy innymi słowy takich, które mają postać fizyczną. Nie opierają się one wyłącznie na ciągu zer i jedynek tworzących oprogramowanie. Co więcej, takie projekty zdominowały listę nagrodzonych startupów. Nie na każdy problem, czy wyzwanie współczesnego świata odpowiedzią może być software. Tak jest bardzo często w obszarze niezaspokojonych potrzeb medycznych. Cieszę się, że mimo szeregu trudności, które są nie do uniknięcia przy takich projektach, a nieobecne w świecie software’u, startupom nie brak odwagi
w rozwijaniu technologii, których istota wykracza poza oprogramowanie
 – powiedział Marcin Szczeciński.

Celem konkursu „Orzeł Innowacji - Startup” jest selekcja startupów/pomysłów, które w latach 2015 - 2018 wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak
i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.