Wydarzenia

Adamed Partnerem Dnia Polskiej Farmacji

15 maja 2019

Konferencja była okazją do analizy obecnej sytuacji rynku farmaceutycznego i jego perspektyw w obliczu planowanych oraz wdrażanych zmian prawnych i informatycznych. Wykłady na ten  temat wygłosili m.in. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Bartłomiej Wnuk, Dyrektor Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Dodatkowo, w programie wydarzenia znalazły się dwie debaty z udziałem ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji i urzędów oraz organizacji branżowych, którzy  dyskutowali na temat mechanizmów refundacji leków w Polsce, nowych regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym oraz procesie jego elektronizacji.