Rozwój i innowacje

Adamed o innowacyjności na prezentacji raportu PRB i DELab

15 września 2016

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Wiceministra Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, w którym stwierdził m.in. że rząd i jego resort traktują innowacyjność jako kluczowy element swojej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a raport „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem” jako wkład środowiska biznesu w dyskusję na ten temat.

Raport formułuje szczególną rolę prac badawczo-rozwojowych i to jest absolutnie słuszna teza, bo chcemy odejść od dotychczasowej praktyki polegającej na kopiowaniu czyli imporcie technologii – podkreślił wiceminister Kwieciński. Zapowiedział również wsparcie finansowe dla innowacyjnych firm i start-upów, decyzje ułatwiające współpracę nauki i biznesu oraz komercjalizowanie wyników badań do gospodarki.

Raport zaprezentowała dr Anna Białek-Jarowska z DELab. Dokument wykazał, że 37% przedsiębiorców spośród badanej grupy to ukryci innowatorzy, o których działalności badawczej nic nie wiadomo. Zdaniem naukowców z DELab zaniżanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową to konsekwencja wpływu prawa podatkowego na krajowe standardy rachunkowości, wykazujące tendencję do włączania wydatków na B+R do kosztów rachunku zysków i strat, przez co część firm nie wykazuje w ogóle nakładów na innowacje.

W debacie, prowadzonej przez Piotra Araka z Polityki Insght, wzięli udział: Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dr Anna Białek-Jaworska, Jacek Szwajcowski – Prezes Zarządu Pelion SA i Zarządu PRB, Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista PRB.  Jej uczestnicy wskazywali najczęściej na potrzebę rozwijania gospodarki, wprowadzania ulg i ułatwień dla innowacyjnych firm.

W ostatniej dekadzie z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, z których większość podaje jako główny powód niskie zarobki. To ogromny problem, ponieważ nie jesteśmy w stanie jako kraj dłużej konkurować tylko tanią silą roboczą – wskazywała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Stworzenie konkurencyjnych warunków pracy jest możliwe m.in. poprzez rozwój innowacji, a te w Polsce dzisiaj tworzą głównie średnie i duże firmy. Konieczne jest stworzenie im możliwości rozwoju, tak aby stały się dużymi firmami również w skali europejskiej i globalnej.

Dyrektor Generalny Grupy Adamed zaznaczyła, że cieszy fakt, iż rząd widzi potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych. Jako dobre rozwiązanie wskazała na przykład znany z krajów zachodnich – tzw. patent box, który umożliwia całościowe lub częściowe zwolnienie z opodatkowania przychodów wygenerowanych ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych patentami. Pozwoliłoby to na zatrzymanie własności przemysłowej i intelektualnej na terytorium kraju.

O raporcie

Raport przedstawia wyniki najnowszych badań nad krajową innowacyjnością, przeprowadzonych przez naukowców z DELab – transdyscyplinarnego Instytutu powołanego przez Uniwersytet Warszawski. Objęły one blisko 30 tysięcy firm, w tym 5,6 tys. spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) z naukowcami w składzie zarządu lub rady nadzorczej. Było wśród nich 266 przedsiębiorstw aktywujących w bilansie nakłady na prace rozwojowe oraz 302 patentujące własne wynalazki i innowacje.

Badania dotyczyły m.in. efektów innowacyjnej działalności polskich firm, zwłaszcza prywatnych i rodzinnych, oraz funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich. Specjaliści z DELab skupili się także na problemie zaniżania nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową, czego efektem są nie w pełni miarodajne szacunki dotyczące wydatków Polski na innowacje i niska pozycja naszego kraju w rankingach.

Prezentacja raportu PRB i DELab odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems pod Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Raport DELab w wersji skróconej „Ukryta innowacyjność przedsiębiorstw”

Raport DELab w pełnej wersji